Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Myjava
Myjava
Piešťany
Piešťany
Senica
Senica
Brezová pod Bradlom
5 700 OBYVATEĽOV

Malé mestečko je známe najmä vďaka Štefánikovej mohyle na Bradle. Na námestí, ktoré miestni ešte stále volajú Rínok, sa zachovalo niekoľko domov z 19. storočia, v ktorých sa narodili, alebo bývali viacerí predstavitelia slovenského národného obrodenia.

Štefánikova mohyla. Prvá republika. Bradlo.Brezová vznikla podobne ako neďaleká Myjava v 16. storočí. Usídľovali sa v nej okrem iných utečenci z územia južného Slovenska a Maďarska ustupujúci pred Turkami. Počas celej svojej histórie patrila medzi bašty slovenských evanjelikov. Na rozdiel od susednej Myjavy ju však koncom 19. a začiatkom 20. storočia obišiel výraznejší rozvoj, takže sa (z prvej tridsiatky miest a obcí na Slovensku podľa veľkosti v roku 1869) prepadla medzi malé mestečká.

Evanjelický kostol. 19. storočie. Piešťanská ulica.Milan Rastislav Štefánik sa narodil blízko v susedných Košariskách. Táto obec v niektorých historických obdobiach patrila k Brezovej a inokedy zas získala vlastnú správu, preto aj Brezová počíta Štefánika medzi svojich rodákov. Jeho mohylu na Bradle možno vďaka bielemu sfarbeniu kameňa celkom dobre vidieť aj z mestečka. Okrem Štefánika sú v mohyle pochovaní členovia jeho talianskej posádky, ktorí spolu s ním prišli v roku 1919 o život pri návrate do Československa.Mohylu navštevovali ešte za prvej republiky tisícky turistov ročne, i dnes je na nej v peknom počasí takmer vždy vidieť návštevníkov. S obľubou sa na nej zastavajú politici, ale aj extrémisti.

Štefánikov národný dom. Prvá republika. Námestie M. R. Štefánika.Neprekvapuje, že po Štefánikovi je pomenované i hlavné námestie v Brezovej, na ktorom za prvej republiky postavili poschodový "Národný dom" pomenovaný opäť po tomto politikovi. Domy na námestí sú inak prízemné alebo jednoposchodové. Na viacerých z nich sú pamätné tabule - dá sa všimnúť napríklad dom výrobcu organov Martina Šaška, ktorý údajne tiež odlieval guľky pre slovenských dobrovoľníkov a v roku 1848 u seba hostil divadelné predstavenie. Pár domov odtiaľ zas býval finančník Tomáš Tvarožek, neskôr československý politik. Z Brezovej pochádzal aj zástupca Slovenskej ligy v USA Štefan Osuský a právnik Štefan Fajnor.

Dom výrobcu Martina Šaška. 19. storočie. Námestie M.R. Štefánika.V septembri 1848 bola Brezová po Myjave druhou obcou, ktorú obsadili slovenskí dobrovoľníci na čele s Jozefom Miloslavom Hurbanom. Po niekoľkých dňoch však ustúpili pred uhorskými silami. Na čele Brezovej stáli aj v neskoršom období Slováci, hoci to v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia nebol príliš častý jav. Hurban pôsobil v Brezovej istý čas aj ako kaplan.

Katolícky kostol. 16. storočie. Ulica Dr. Štefana Osuského.Napriek tomu, že Brezová bola prevažne evanjelická, starší z dvojice kostolov patrí rímskokatolíckej cirkvi. Pôvodne si ho síce postavili v polovici 17. storočia evanjelici, miesta vrchnosť im ho však neskôr odňala. Miestni obyvatelia neznášali pokusy o rekatolizáciu práve najlepšie a dokonca v roku 1674 údajne zabili katolíckeho farára Mikuláša Végha. Evanjelický kostol je z druhej polovice 19. storočia.

Pri prechádzke z námestia ku katolíckemu kostolu a na Bradlo sa dá tiež vidieť, ako Brezovú poznačil komunizmus. Medzi "Rínkom" a kostolom sú nastavené paneláky a aj z Bradla udrú do očí práve paneláky ako prvé.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY