Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Trebišov
Trebišov
Čierna nad Tisou
5 100 OBYVATEĽOV

Čierna nad Tisou je jedným z dvoch miest na Slovensku, ktoré vznikli až po druhej svetovej vojne. Začala sa stavať v roku 1946 spolu so stanicou na prekladanie tovaru zo sovietskej širokorozchodnej trate na klasickú európsku. Na vzhľade mesta sa jeho krátka história plne odráža - národnostne zmiešané mesto tvoria väčšinou schátrané bytovky, železničiarsky klub a moderný kostol.

Stanica. Železničná ulica.Mestečko by možno nikdy nebolo existovalo, nebyť zmien hraníc po druhej svetovej vojne. Nešlo len o to, že Sovietsky zväz si privlastnil Podkarpatskú Rus patriacu predtým Československu, ale aj o zmenu hraníc medzi Slovenskom a týmto regiónom. Sovieti totiž zabrali aj pôvodne slovenské mesto Čop, kde sa križovali železničné trate smerom na Užhorod a Mukačevo.

Prekládková stanica sa považovala za najväčší "suchozemský" prístav v strednej Európe. Železničná stanica v Čiernej nad Tisou má preto asi najväčší počet koľají na Slovensku, nezriedka tu je možné vidieť stáť stovku vagónov. Prekladanie tovaru však po revolúcii už nie je také intenzívne, čo malo dopad i na miestnu zamestnanosť.

Oproti stanici stojí klub železničiarov. Práve v tejto budove na prelome júla a augusta v roku 1968 prebehli známe rokovania medzi sovietskou delegáciou na čele s Brežnevom a československými reformnými komunistami. Schôdzka, ktorá sa sa skončila dôrazným varovaním Prahe, bola už predzvesťou invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Sovietska delegácia však v meste nebývala, každý deň ju vozil do Čiernej nad Tisou špeciálny vlak.

Parná lokomotíva. Železničná ulica.Pri stanici sa ešte dá vidieť park so schátranými lavičkami a vilka, ktorá má asi ako jediná budova v meste trochu historickejší vzhľad. Atmosféru stanice dopĺňa ešte vystavená parná lokomotíva. Vzhľadom na minulosť mesta príliš neprekvapia ani niektoré miestne názvy - Námestie pionierov, ulica Dukelských hrdinov či Obrancov mieru. V hale na stanici je veľká maľba sovietskeho tanku. Čierna nad Tisou leží blízko nielen k Ukrajine, ale aj k Maďarsku. Približne 60 percent zo 4600 obyvateľov tvoria Maďari.

Copyright © 2017 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY