Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Šamorín
Šamorín
Veľký Meder
Veľký Meder
Gabčíkovo
5 400 OBYVATEĽOV

Gab��kovo sa stalo mestom rozhodnut�m parlamentu s ��innos�ou od 1. janu�ra 2016. Za hlasovali v�etky poslaneck� kluby. �l�nok o tomto meste som zatia� nestihol nap�sa�.

Copyright © 2016 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY