Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Holíč
Holíč
Skalica
Skalica
Gbely
5 200 OBYVATEĽOV

Gbely sú azda najvidieckejšie a druhé najmenšie mesto na Záhorí. Stred mesta tvoria väčšinou prízemné domy, najväčšou historickou budovou je klasicistický katolícky kostol. Atmosféru mestečka dotvára tradícia ťažby ropy, ktorá sa rozbehla tesne pred prvou svetovou vojnou. Pri vjazde do Gbelov od železničnej stanice návštevníkov víta ťažobná veža.

Naftárska veža. Naftárska ulica.Ložisko plynu, kde neskôr ťažili aj ropu, objavil v roku 1912 miestny roľník Ján Medlen, v centre mestečka sa dá nájsť i jeho pamätná tabuľa. Ťažbu potom prevzal do rúk štát. Za Rakúsko-Uhorska a prvej republiky Gbely patrili k dôležitým priemyselným oblastiam. Po druhej svetovej vojne sa situácia zmenila a hlavnú úlohu v dnešnej Nafte Gbely hrá skôr zemný plyn a jeho zásobníky. Ťažbu ropy ešte pripomína skanzen pri stanici a pomenovanie Naftárska ulica.

Historický prízemný dom, podľa niektorých zdrojov kúria, podľa iných sedliacky dvor. Štefánikova ulica.Pred tým, než Medlen vlastnoručne vykopal plyn, boli Gbely poľnohospodárskou obcou, v ktorej mali svoje kúrie miestni zemania. V stredoveku patrili k holíčskemu panstvu a tým pádom aj jeho majiteľom - Ctiborovi z Ctiboríc, Czoborovcom a nakoniec cisárskej rodine Habsburgovcov. Ani nálezy ropy do Gbelov nepriniesli na konci Uhorska či za prvej republiky výraznejšiu výstavbu mestského charakteru, takže väčšinu mesta vrátane jeho centra tvoria rodinné domy. Za socializmu ich doplnilo niekoľko novostavieb - napríklad škola, kultúrny dom či miestny národný výbor. Štatút mesta Gbely získali až v roku 1989.

Kostol sv. Michala archanjela. 19. storočie. Námestie biskupa Čárskeho.Viaceré prízemné domy majú ozdobnejšie ladenú fasádu. Nad ich strechami vyčnieva katolícky kostol z polovice 19. storočia a niekoľkoposchodový mlyn z prvej republiky. Pred kostolom stojí súsošie Immaculaty, takmer o sto rokov staršie ako samotný chrám.

Ani v Gbeloch nechýba židovský cintorín. Nedávno ho oplotili, náhrobky na pahorku uprostred borovicového lesa sú však vidieť aj spoza múrika.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY