Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Prešov
Prešov
Giraltovce
Giraltovce
Hanušovce nad Topľou
3 600 OBYVATEĽOV

Predstavte si, že prechádzate vlakom z Prešova smerom do Humenného. Na jednom mieste sa zrazu ocitnete na 40-metrovom viadukte, pod ktorým leží malé mestečko, jedno z najmenej známych na Slovensku. Hneď si všimnete dva kaštiele, kostol, ale aj paneláky, keďže Hanušovce nad Topľou patria k mestám, kde do centra nastavali socialistické budovy.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Dessewffyovský kaštieľ. Zámocká ulica.Hanušovce zakladala v stredoveku šľachta. Spočiatku patrili k panstvu, ktorého centrom bol dnes už takmer zaniknutý a zabudnutý hrad Kecerovský Lipovec. Ako typické zemepanské mestečko mali Hanušovce práva týždenných trhov i každoročných jarmokov. Medzi hanušovskými zemepánmi sa vystriedali Abovci, Šóšovci zo Solivaru, Kecerovci a Dessewffyovci.

Malý kaštieľ Šóšovcov. 16. storočie. Zámocká ulica.Na úplne najstaršie časy mesta pamätá pôvodne stredoveký katolícky kostol. V 18. však prešiel stavebnými zmenami a pribudla k nemu i murovaná zvonica. Časom sa do mestečka nasťahovala šľachta. Ako prvý postavili menší renesančný kaštieľ. Dnes je dosť schátraný, v čase mojej návštevy (apríl 2008) bol otvorený, ale okolo sa potuloval štekajúci pes. Veľký kaštieľ, dnešné regionálne múzeum, si postavili v 18. storočí Dessewffyovci.

Kaštiele s kostolom tvoria pôvodnú časť historického jadra Hanušoviec. Inak je hlavná ulica značne prestavaná a do veľkej miery zbavená pôvodných budov. Trochu historickejšiu fasádu má ešte krčma. Z predvojnových čias pochádza aj inak pomerne moderne vyzerajúci poschodový dom židovského podnikateľa Wolfa, ku ktorému si pristaval sušiareň liečivých rastlín a lesných plodov. Na pošte je pamätná tabuľa na partizánsku brigádu Čapajev, ktorá počas Slovenského národného povstania na niekoľko dní obsadila mesto, potom však musela ustúpiť pred nacistami.

Židovský cintorín. 18.-20. storočie. Pod Šibenou.K historickým stavbám treba ešte pripočítať evanjelický kostol z 18. storočia, na ktorý sa dá natrafiť cestou do centra zo železničnej stanice Hanušovce mesto. Nie až tak ďaleko od neho sa za nízkym múrikov nachádza židovský cintorín. V jeho blízkosti sú obydlia miestnych Rómov.

Železničný viadukt. Slovenský štát. Štúrova ulica.V 19. a na začiatku 20. storočia sa Hanušovce so silným vysťahovalectvom a zhruba 1500 obyvateľmi zaraďovali ku okrajovým častiam Rakúsko-Uhorska a neskôr Československa. Železnicu z Prešova postavili až po vyhlásení Slovenského štátu. Plány síce existovali už skôr, ale práce urýchlilo až obsadenie južných častí Slovenska horthyovským Maďarskom, ktoré mnohé mestá na východe odrezalo od vlakového spojenia.

V kopcovitom teréne si nová trať vyžiadala výstavbu niekoľkých viaduktov. Jeden z nich premosťuje aj údolie nad Hanušovcami. Dnes sa počítajú medzi technické pamiatky. Majú však aj svoju tienistú stránku. Nedemokratický režim vtedajšej Slovenskej republiky na stavbu nahnal prenasledovaných židov.

Za socializmu v Hanušovciach postavili dva priemyselné podniky - tehelňu patriacu pod Východoslovenské tehelne a pobočku závodu Sandrik v Hodruši-Hámroch, ktorý vyrábal zipsy a vreckové nožíky. Do tohto obdobia spadá aj prestavba časti centra mesta.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY