Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Komárno
Komárno
Nové Zámky
Nové Zámky
Hurbanovo
8 000 OBYVATEĽOV

Malé, kedysi zemepanské mestečko neďaleko Komárna. Až do novoveku ho vlastnilo niekoľko zemianskych rodov. Pôvodný názov Hurbanova, osídleného tradične väčšinou obyvateľmi maďarskej národnosti, bol Stará Ďala. V roku 1871 v meste známy hvezdár Mikuláš Thege-Konkoly postavil vôbec prvú hvezdáreň v bývalom Rakúsko-Uhorsku.

Steinerov kaštieľ. Začiatok 20. storočia. Komárňanská ulica.Hvezdáreň je dominantou Hurbanova aj dnes, individuálni záujemcovia sa však do nej a do okolitého parku dostanú len počas letných mesiacov. Na hlavnej Komárňanskej ulici sa zachovalo niekoľko kúrií či kaštieľov – v Steinerovom je reštaurácia, takzvaný Schwartzov kaštieľ bol v čase mojej návštevy (2007) na prenájom. Obraz ulice dotvára katolícky kostol zo začiatku 20. storočia a starší kostol kalvínsky.

Kostol sv. Ladislava. Začiatok 20. storočia. Komárňanská ulica.Centrum tvoria hlavne prízemné domčeky. Väčšie budovy nevznikali, keďže Stará Ďala nikdy nezískala väčší význam v regióne. Okolo novodobého symbolu Hurbanova – pivovaru Zlatý Bažant, sa dá prejsť do časti Bohatá s ďalšími kaštieľmi – v parku chátra kaštieľ Ordódyovcov, na hlavnej ulici sa zas dá vidieť Michalovicsova kúria.

Dolná kúria Ordódyovcov. 19. storočie. Ordódyho ulica. Časť Bohatá.Názov Hurbanovo získalo mesto po druhej svetovej vojne, keď premenovali viacero miest s názvami, ktoré nezneli príliš slovensky. Dodnes má napriek tomu v meste prevahu obyvateľstvo maďarskej národnosti, hoci po druhej svetovej vojne do Hurbanova prisťahovali desiatky slovenských rodín.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY