Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Žilina
Žilina
Čadca
Čadca
Krásno nad Kysucou
Krásno nad Kysucou
Kysucké Nové Mesto
16 200 OBYVATEĽOV

Kysucké Nové Mesto je napriek svojmu názvu najviac historickým mestom na Kysuciach. Počtom pamiatok mierne predstihuje aj väčšiu Čadcu. Niektoré meštianske domy majú arkády, vďaka čomu sa mesto trochu podobá na Žilinu. Centrum zahŕňa dva historické kostoly a starý niekoľkostoročný pivovar s neodmysliteľným bocianím hniezdom.

Kostol sv. Jakuba. Pôvodne stredoveký. Ulica ČSA.Mesto je staršie než veľká časť obcí na Kysuciach, ktoré vznikali v 16. a 17. storočí valašskou kolonizáciou. Kysucké Nové Mesto sa spomínalo ešte v stredoveku a malo trhové práva typické pre zemepanské mestečko. V 19. a začiatkom 20. storočia bolo už pomerne v ústraní a nemalo viac ako 2000 obyvateľov, čo ho radilo za Čadcu a Turzovku.

Námestie slobody.Historické jadro tvorí predovšetkým Belanského ulica a Námestie slobody s meštianskymi domami. Niektoré z nich, napríklad bývalá fara, majú viac ako 200 rokov. Pivovar, zrekonštruovaná budova, v ktorej sa nachádza reštaurácia, pochádza zo 17. storočia. Podobných pamiatok nie je na Slovensku až tak veľa, aj keď varenie piva v réžii zemepánov alebo mesta bolo začiatkom novoveku typické pre takmer každé mestečko na Slovensku. K novším pamiatkam patrí hotel z roku 1906 (ako prezrádza rok na jeho priečelí).

Bývalý pivovar. 17. storočie. Pivovarská ulica.Oba historické kostoly sú katolícke. Kostol svätého Jakuba má stredoveký základ, mariánsky je novší, z 18. až 19. storočia. Medzi náboženské pamiatky možno zaradiť aj židovský cintorín. Nachádza sa v areáli klasického cintorína, v čase mojej návštevy (apríl 2008) však bol v žalostnom stave a medzi krovinami a stromčekmi sa dalo rozoznať len niekoľko náhrobkov. Podobný osud mal aj cintorín v Čadci, ktorý je už zničený úplne.

Za socializmu začal v Kysuckom Novom Meste vyrábať podnik ZVL (pôvodne Závody presného strojárstva) a pochopiteľne sa rozbehla i typická panelová výstavba, ktorá sa stihla zahryznúť aj do historického centra. Napriek tomu nie je jadro tak poškodené ako v Čadci.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY