Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Trebišov
Trebišov
Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Kráľovský Chlmec
8 300 OBYVATEĽOV

Kráľovský Chlmec je jedným z mála miest východne od Košíc, ktoré si do dnešných čias uchovalo veľkú časť pôvodného historického centra. Na kopčeku nad mestom stojí zrúcanina malého hradu po šľachticovi Petrovi Perényim, Hlavná ulica ponúka pohľad na budovy z 19. a 20. storočia. Nechýbajú ani historické kostoly a židovská synagóga.

Hrad Petra Perényiho známy neskôr ako Csonkavár (Okýptený hrad). Stredovek. Podhradská ulica.Napriek názvu "Kráľovský" bol Chlmec rovnako ako iné mestá v okolí v stredoveku len zemepanským mestom s trhovým právom. Ako páni sa v ňom vystriedali rôzne šľachtické rody, spočiatku to boli premonštráti z kláštora v neďalekom Lelesi, neskôr Palócziovci, Nyáriovci, Perényiovci, Dobócovci. V 19. storočí a za prvej republiky bolo mestečko sídlom okresu, tento štatút však stratilo po administratívnej reforme v roku 1960.

Z hradu známeho aj pod maďarským názvom Csonkavár (Okýptený hrad) zostalo už len niekoľko múrov s oknami, avšak vzhľadom na to, že ho zbúrali ešte v 16. storočí, to nie je až tak málo. Hradný vrch tiež poskytuje výhľad na centrum mesta. Pod hradom si jedna z majiteliek mesta Zuzana Lorántffyová (vdova po známom vodcovi protihabsburského povstania Jurajovi Rákoczim), prestavala starší kaštieľ zo 16. storočia. Dnes v ňom sídli umelecká škola. Stavba až tak šľachtické sídlo nepripomína, dá sa však bezpečne spoznať podľa erbu nad vchodom.

Židovská synagóga. 19. storočie. Hviezdoslavova ulica. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.orgNajstarší kostol v meste patrí katolíkom. Pôvod má ešte v stredoveku, aj keď neskôr bol prestavaný. Kalvínska cirkev si kostol postavila v 18. storočí. V nasledujúcom storočí si židia postavili synagógu, ktorá na rozdiel od trebišovskej prežila dodnes, a to aj s pôvodným interiérom, hoci je pomerne schátraná. Gréckokatolícky kostol vznikol prestavbou domov na Hlavnej ulici. Väčšina budov na Hlavnej ulici a priľahlých uličkách vyrástla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Jedným z najhonosnejších domov je prízemná budova z konca 19. storočia na Majláthovej ulici, do ktorej umiestnili múzeum.

Historická budova, v súčasnosti múzeum. 19. storočie. Ulica J. Majlátha.Kráľovský Chlmec je "naj- maďarskejším" mestom v okrese Trebišov. Maďari tvoria približne štyri pätiny obyvateľov. V meste je možné zazrieť sochy sv. Alžbety Uhorskej i Františka II. Rákocziho, ktorý sa narodil v neďalekej Borši. V roku 2008 vzbudil značný rozruch príchod zhruba troch desiatok radikálov z Maďarska v kópiách uniforiem z druhej svetovej vojny, proti ktorým zakročila slovenská polícia. Zhruba 20 percent obyvateľstva tvoria podľa odhadov Rómovia, oficiálne sa však k tejto národnosti nehlásia.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY