Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Ružomberok
Ružomberok
Poprad
Poprad
Brezno
Brezno
Liptovský Mikuláš
33 000 OBYVATEĽOV

Liptovský Mikuláš patrí k najviac historickým mestám Žilinského kraja. Vďačí za to okrem iného svojmu postaveniu ako sídla Liptovskej stolice, ktorým sa stal od 17. storočia. Na centrálnom námestí sa dajú nájsť dva župné domy, historické jadro počíta niekoľko desiatok meštianskych domov, dva historické kostoly a jednu z najväčších slovenských synagóg. Okrem toho je Mikuláš rekordmanom medzi slovenskými mestami čo sa týka počtu kaštieľov a kúrií.

Kostol sv. Mikuláša. Stredovek. Námestie osloboditeľov.V stredoveku Liptovský Mikuláš patril medzi zemepanské mestečká s trhovými a jarmočnými výsadami. Dominantným vlastníkom Mikuláša bol rod Pongrácovcov z neďalekej Ondrašovej, dnes jednej z častí mesta. Neskôr sa Pongrácovci presídlili do mesta a na námestí si postavili kúriu, ktorá dodnes stojí, a je v nej umiestnené múzeum výtvarníka Kolomana Sokola.

Nový župný dom. 18. storočie. Námestie osloboditeľov.Najnápadnejšími budovami na centrálnom Námestí osloboditeľov sú katolícky kostol svätého Mikuláša zo stredoveku a novší z dvojice župných domov. Pochádza z 18. storočia a dodnes slúži administratíve ako sídlo obvodného úradu. Predtým sídlili stoliční predstavitelia v Ilesházyovskej kúrii, v súčasnosti múzeu Janka Kráľa. Ide o stredovekú budovu s arkádami v radovej zástavbe. Donedávna sa spájala sa aj s osudom známeho zbojníka Juraja Jánošíka, nakoniec však podľa radnice historik Ferdinand Uličný zistil, že ho nesúdili tam, ale v Pongrácovskej kúrii. V pivnici Ilesházyovskej kúrie tieto udalosti pripomína Mikulášska mučiareň - múzeum vtedajšej justície.

Evanjelický kostol. 18.-19. storočie. Tranovského ulica.Okrem hlavného námestia má do veľkej miery neporušenú historickú zástavbu i priľahlá Ulica 1. mája. Tranovského ulica patrila tradične mikulášskym evanjelikom. Stojí na nej evanjelický kostol z konca 18. storočia, bývalá fara, na ktorej v 19. storočí pôsobil Michal Miloslav Hodža a niekdajšia evanjelická škola, v súčasnosti upravená ako výstavný priestor galérie maliara Bohúňa. Staršie domy sa dajú nájsť aj na Hodžovej ulici. Predovšetkým budova bývalého Hodžovho štátneho reálneho gymnázia vďaka svojej vežičke siluetou konkuruje mikulášskym kostolom. Školská ulica ponúka pohľad na bývalý jezuitský kláštor z 18. storočia. Táto budova neskôr slúžila ako súd a dnes je v nej múzeum jaskyniarstva.

Synagóga. 19.-20. storočie. Hollého ulica. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.orgLiptovský Mikuláš nebol iba centrom slovenských národovcov v 19. storočí, ale aj silne židovským mestom. O tejto histórii sa na Slovensku vie len málo, aj keď Mikuláš bol prvým uhorským mestom, ktoré malo židovského primátora (Isaaca Dinera od roku 1865). Mikulášsku synagógu na Hollého ulici prestavoval do dnešnej podoby začiatkom 20. storočia známy architekt Lipót Baumhorn. Dnes slúži ako výstavný priestor. Zle dopadol židovský cintorín, ktorý úmyselne zničil bývalý režim a nezostalo po ňom vôbec nič.

Kaštieľ. 17. storočie. Pálenícka ulica, časť Okoličné.K Liptovskému Mikulášu patria aj viaceré predtým samostatné zemianske dediny. Vďaka nim má mesto minimálne desiatku kaštieľov a kúrií. Najviac ich je v Okoličnom, ktorému dominuje renesančný kaštieľ rodiny Okoličányiovcov. Okrem toho stojí v tejto časti gotický františkánsky kláštor s kostolom a niekoľko ďalších menších kaštieľov. Príliš nezaostáva ani Palúdzka. Starší kaštieľ Vranovo zo 16. storočia nesie nápis Jánošikovo väzenie, pretože údajne práve tam zlapaný zbojník čakal na súdny proces. Novší kaštieľ postavili v 19. storočí. Dve kúrie sa nachádzajú aj v Liptovskej Ondrašovej. Ešte za prvej republiky s Mikulášom splynula dedina Vrbica s evanjelickým kostolom a rodným domom spisovateľa Martina Rázusa a Márie Rázusovej Martákovej.

Centrum Liptovského Mikuláša ovplyvnil aj komunizmus. Nie je to prekvapujúce, keďže mesto sa stalo v 60. rokoch jediným sídlom okresu na Liptove. Okrem zničeného židovského cintorína sa staré domy búrali napríklad na Štúrovej, kde vyrástol obchodný dom Prior. Príliš veľa pôvodných domčekov nezostalo ani vo Vrbici.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY