Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Stupava
Stupava
Senica
Senica
Pezinok
Pezinok
Malacky
17 800 OBYVATEĽOV

Malacky sú jedným z centier Záhoria. Ako také majú viacero zaujímavých pamiatok, aj keď celkový dojem z centra mesta rozvrátili komunistické prestavby. V mestečku sa dá nájsť kláštor s unikátnou kópiou jeruzalemských schodov, jedna z najkrajších synagóg na Slovensku a starý pálffyovský kaštieľ v rozsiahlom zámockom parku.

Pálffyovský kaštieľ. 17. storočie. Zámocká ulica.V stredoveku patrili Malacky pod panstvo Plaveckého hradu. Keď panstvo v 17. storočí získali Pálffyovci, presunuli sídlo do Malaciek, kde si postavili aj nový kaštieľ. Pôvodná budova bola v renesančnom slohu, neskôr ju poznamenali klasicistické prestavby. Za socializmu budova slúžila ako nemocnica, po revolúcii patrila františkánom a nedávno ju kúpilo mesto. Budúce využitie kaštieľa je zatiaľ otázne.

Františkánsky kláštor a kostol. 17. storočie. Kláštorné námestie.S Pálffyovcami sa spája aj niekoľko ďalších pamiatok Malaciek. Medzi ne patrí opevnený františkánsky kláštor zo 17. storočia na Kláštornom námestí, ktorý vznikol prestavbou loveckého zámočku. Mníchov Pálffyovci do mesta pozvali aj preto, aby dokončili rekatolizáciu regiónu po svojich evanjelických predchodcoch Balassovcoch. V kláštornom kostole sú najväčšou atrakciou jeruzalemské schody, ktoré sú vernou kópiou originálu. Po týchto schodoch vraj Ježiš Kristus vychádzal na súd pred pontského Piláta, veriaci preto po nich stúpajú po kolenách. Malačania tvrdia, že podobných schodov na svete sa dá spočítať na prstoch jednej ruky.

Synagóga. 19. storočie. Ulica Na brehu. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.orgFrantiškánsky kostol je zaujímavý aj vďaka kryptám s hrobmi viac ako dvoch stoviek mníchov, šľachticov a mešťanov. Ešte starší ako františkánsky chrám je pôvodný farský kostol na Záhoráckej ulici. Postavili ho Balassovci na prelome 16. a 17. storočia ako evanjelický, neskôr pripadol katolíkom.

Hotel Tatra. 19. alebo 20. storočie. Záhorácka ulica.Malacky majú zaujímavú židovskú synagógu v maurskom slohu. Patrí medzi výstavné budovy židovskej komunity z časov jej najväčšieho rozkvetu v Uhorsku na konci 19. storočia. Pri prestavbe synagógy budovu rozdelili na dve poschodia, takže interiér nie je úplne pôvodný. V meste prežil aj židovský cintorín, lenže je uzavretý v priemyselnom areáli Schafy a bez súhlasu majiteľov sa k nemu nedá dostať ani len na dohľad.

Napriek všetkým týmto pamiatkam nepôsobí centrum Malaciek príliš súrodo. Hlavnú dopravnú tepnu, Záhorácku ulicu, kde v 19. storočí vyrástli budovy uhorských úradov, za komunizmu výrazne poničili a namiesto starých domov postavili socialistické budovy. Niektoré výstavné domy z 19. alebo 20. storočia, ako napríklad hotel Tatra či bývalý daňový úrad, sa síce zachovali, často sú však vytrhnuté zo svojho pôvodného prostredia. Dodnes taktiež pretrvalo niekoľko historických viliek a ľudových domčekov.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY