Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom
Stará Turá
Stará Turá
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Senica
Senica
Myjava
13 200 OBYVATEĽOV

Myjava patrila v 19. storočí medzi najväčšie obce na Slovensku. Dnes však pre rozsiahle búranie v 60. a 70. rokoch príliš veľa historických pamiatok nemá, namiesto toho sú na hlavnej ulici väčšinou paneláky. Medzi nimi ešte zostal katolícky a evanjelický kostol a dom, v ktorom v roku 1848 pôsobila počas prvej dobrovoľníckej výpravy Slovenská národná rada.

Katolícky kostol. 17. storočie. Ulica 1. mája.Myjava vznikla v roku 1586, keď ju založil majiteľ čachtického panstva František Nádasdy, manžel krvavej grófky Alžbety Báthoryovej, o ktorej legendy hovorili, že vraždila mladé dievčatá a kúpala sa v ich krvi. Obec zakladali na mieste, kde sa nachádza súčasná dedina Stará Myjava a až zhruba o sto rokov neskôr sa centrum posunulo do dnešnej polohy.

Evanjelický kostol. 18. storočie. Námestie M. R. Štefánika.Zrejme najstaršou budovou je kostol, ktorý dnes patrí rímskokatolíckej cirkvi. Stavať si ho začala evanjelická cirkev v roku 1697, v 18. storočí jej ho vtedajšie úrady zobrali v prospech katolíkov. Nový kostol si myjavskí evanjelici postavili v rokoch 1784 až 1785 po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II., vežu pristavali až v polovici 19. storočia. Vedľa evanjelického kostola sa dajú nájsť posledné pozostatky centra starej Myjavy - secesná evanjelická fara a budova okresného súdu z roku 1905.

Bývalý okresný súd. Začiatok 20. storočia. Námestie M. R. Štefánika.Myjava sa stala sídlom slúžnovského okresu v polovici 19. storočia a aj vďaka vtedajším slúžnym na hlavnej ulici vyrástli poschodové historické budovy obchodov, bánk, ale aj obytných domov. Slovákom sa podarilo zas založiť dve vlastné banky, čo bolo v tých časoch dosť ojedinelé. Na prelome 19. a 20. storočia patrila medzi najväčšie mestá na Slovensku, aj keď väčšina obyvateľov žila na okolitých kopaniciach a k Myjave sa vtedy rátali aj niektoré dnes samostatné okolité obce.

Takmer všetky historické domy z 19. a začiatku 20. storočia na hlavnej ulici zbúrali v 60. a 70. rokoch, v tomto smere patrí Myjava k najviac poznačeným mestám bývalého režimu.

Bývalé sídlo SNR. 19. storočie. Ulica Prvej SNR.V 50. rokoch sa počítalo aj so zbúraním prízemného domu vdovy Anny Kolényovej, odkiaľ Slovenská národná rada na čele s Jozefom Miloslavom Hurbanom koncom roka 1848 viedla prvú výpravu slovenských dobrovoľníkov proti uhorskej vláde. Výprava trvala len pár dní a dobrovoľníci so sedliakmi vyzbrojení často len kosami sa okrem Brezovej pod Bradlom a Myjavy príliš ďalej nedostali a nakoniec ustúpili pred uhorskými vojskami na Moravu. Nepomohla im ani rakúska cisárska armáda, hoci Viedeň sa snažila revolúciu v Uhorsku potlačiť. V troch prízemných domčekoch na Štúrovej ulici je dnes múzeum SNR. Od plánu búrať sa predsa len neskôr ustúpilo.

Železničný viadukt. Prvá republika. Pohľad z ulice Žaboškreky.Okrem "hurbanovskej tradície" má Myjava tiež silné evanjelické korene. Pokusom vrchnosti či habsburských cisárov vnútiť ľuďom katolícku vieru obyvateľstvo viackrát tvrdo odolávalo. Miestni obyvatelia sa preto zapojili aj do protihabsburských povstaní Gábora Bethlena a Františka II. Rákocziho. Evanjelikov silne na prelome 17. a 18. storočia podržal aj miestny farár Daniel Krman mladší - inak autor viacerých spisov vrátane oficiálneho prekladu biblie do češtiny. V roku 1740 zomrel v bratislavskom väzení, odsúdený bol okrem iného za to, že prijal do cirkvi moravského utečenca Václava Mlynářa. Aj v súčasnosti sa k evanjelikom hlási viac ako polovica obyvateľov mesta. Silne evanjelická bola aj susedná Turá Lúka, ktorá dnes patrí Myjave.

Pozoruhodná je železničná trať z moravského Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom. Stavali ju za prvej republiky a najmä tunel Poľana s dĺžkou viac ako dva kilometre sa vtedy považoval za zázrak techniky. V meste je možné vidieť aj jeden z najvyšších železničných viaduktov na Slovensku.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY