Logo stránky Úvodná stránka

O stránke

Stránka www.omestach.sk ponúka informácie o historických pamiatkach a zaujímavostiach vo všetkých mestách na Slovensku. Záujemca tu nájde o každom z miest krátky článok o jeho histórii a najzaujímavejších historicky hodnotných budovách. Jedinečnosťou stránky je rozsiahla fotogaléria - dohromady takmer 5000 snímok pamiatok v slovenských mestách.

Účelom stránky je okrem iného ukázať, čo všetko historické, staré, hodnotné, sa ešte v našich mestách uchovalo. Fotografie historických budov zároveň v niektorých prípadoch pomôžu do budúcnosti uchovať aspoň malú pamiatku na ne. Niektoré totiž od ich odfotenia už stihli zbúrať.

O mestách na Slovensku

Slovenské mestá sa nevyznačujú až takým počtom pamiatok ako mestá v susednom Česku alebo Rakúsku, respektívne v západnej Európe. Uhorsko a neskôr habsburská monarchia, pod ktorú územie Slovenska až do roku 1918 patrilo, sa nezaraďovali medzi najvyspelejšie krajiny Európy a v Rakúsko-Uhorsku bola jeho východná časť tou menej rozvinutou. Až do druhej polovice 20. storočia bolo Slovensko prevažne agrárna krajina a mestá neboli tak veľké.

Navyše, komunistický režim plánovane historické jadrá miest demoloval. Takmer niet mesta, ktoré by búranie nepoznačilo. Predovšetkým sa ničili budovy z 19. a začiatku 20. storočia a židovské pamiatky, ktoré komunisti nepovažovali za hodnotné. Zmizli často celé ulice a väčšina synagóg. Príkladom takéhoto búrania je bratislavská štvrť Podhradie, v Trnave padli meštianske domy priamo na hlavnom námestí. Typické slovenské mesto má námestie zložené zo starých meštianskych domov hneď vedľa socialistickej Jednoty alebo "kulturáku". Niekde boli zásahy ešte väčšie. Od Senice cez Galantu, Sereď, Púchov, Považskú Bystricu po Vranov nad Topľou, Sečovce či Humenné sa zničili skoro celé centrá miest a stáť zostali len kostoly a niektoré kaštiele. Nezriedka sa vymazali takmer všetky stopy po židovských obyvateľoch - napríklad v Dunajskej Strede, Seredi, Stropkove, Humennom, Vranove, Michalovciach a ďalších mestách tvorili židia štvrtinu až polovinu obyvateľov a dnes ich pripomínajú zväčša len židovské cintoríny.

Na druhej strane, viaceré mestá si uchovali stredoveké historické jadrá, ktorých sa neskoršie zásahy až tak nedotkli. Levoča a Bardejov so svojimi centrami a hradbami sú na zozname UNESCO. Na Spiši, ktorý sa v poľskom zálohu v rokoch 1412-1772 vyvíjali mierne odlišne ako zvyšok krajiny, má väčšie alebo menšie historické jadro takmer každé mesto vrátane úplne malých mestečiek s pár tisíc obyvateľmi ako Spisšké Podhradie, Spišské Vlachy alebo Spišská Belá, ktoré majú celé súbory pôvodne stredovekých meštianskych domov a gotických kostolov.

Unikátom sú banské mestá. V stredoveku vyrástli okolo nálezísk drahých kovov európskeho významu a patrili k najväčším a najdôležitejším na našom území. Neskôr v modernej dobe, keď baníctvo upadlo, sa prestali rozvíjať. Dnes majú v niektorých prípadoch (Banská Štiavnica, Dobšiná) dokonca menej obyvateľov než pred sto rokmi a ich a staré centrá sa tak doslova "zakonzervovali". Banská Štiavnica je tiež na zozname UNESCO a kedysi bola tretím najväčším mestom na Slovensku.

Napriek rozsiahlemu búraniu má výrazne najväčší počet historických budov Bratislava, nasledujú Košice, Prešov, Levoča a Banská Štiavnica. Významné pôvodne stredoveké jadrá sú napríklad v Bratislave, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Kremnici, Levoči, Bardejove, Kežmarku. Komárno je na Slovensku unikátne súborom pevností. Zaujímavé centrá z novších čias - konca 19. a začiatku 20. storočia sú napríklad v Ružomberku alebo Lučenci. Košice, Prešov a Bardejov majú najzachovalejšie súbory židovských pamiatok. Až po druhej svetovej vojne vznikli na Slovensku len dve mestá - socialistická Nová Dubnica, pôvodne sídlisko pre závody v Dubnici nad Váhom, a Čierna nad Tisou.

Čo je mesto?

Pojem mesto mal v histórii rôzne definície. V stredoveku sa mestá s najvyššou možnou samosprávou podriadené len kráľovi nazývali kráľovské, osobitné postavenie mali mestá banské. Menšie mestá niesli názov oppidum (mestečko). Mestami, a to celkom významnými, boli v stredoveku aj Ľubietová či Pukanec, dnes by to o nich na prvý pohľad tipol len málokto.

V 19. storočí a za prvej republiky naopak viaceré sídla s mestským charakterom mali len štatút "veľkej obce". V súčasnosti označenie "mesta" priznáva parlament. Teoreticky tak môže byť sídlo s dvetisíckou obyvateľov "mesto" a obec s 5000 občanmi len dedina. Dohromady je na Slovensku 140 miest, najnovšie od januára 2016 pribudli Gabčíkovo a Turany.

Slovník termínov

Vo fotogalérii i v textoch sa na tejto stránke vyskytuje niekoľko zjednodušených termínov, s ktorými by sa zrejme nie každý historik musel stotožniť. Slovom stredoveké bývajú označené stavby približne do 16. storočia. "Meštiansky dom" môže byť akýkoľvek historický dom do roku 1918, aj keď hovoriť o mešťanoch v 19. či 20. storočí nie úplne presné. "Začiatok 20. storočia" väčšinou znamená od roku 1901 do 1918. Viacerí historici odlišujú význam slov župa a stolica, na tejto stránke sa pre jednoduchšie čítanie používa obvykle termín župa. Slovo "pamiatka" nemusí nutne znamenať, že daná budova je na zozname pamiatok.

Ako stránka vznikla

Na vytvorenie stránky bolo potrebné naštudovať zhruba dve stovky kníh a prejsť a odfotografovať všetky mestá na Slovensku. Fotografie vznikali väčšinou v rokoch 2007 až 2009, texty v roku 2009. Zdroj informácií o pamiatkach je aj Ústredný zoznam pamiatkového fondu a o židovských synagógach stránka www.www.slovak-jewish-heritage.org Web omestach.sk som robil vo voľnom čase popri zamestnaní. Napriek snahe o čo najväčšiu presnosť sa na stránke môžu vyskytnúť nepresnosti alebo chyby. Ak ich objavíte, veľmi mi pomôže, ak ma budete informovať na mailovej adrese jfilip@omestach.sk.

Fotogalérie

Fotografie vo fotogalérii sú zoradené podľa druhov pamiatok. Na prvých miestach sa nachádzajú hrady a kaštiele, nasledujú kostoly, významné budovy, židovské pamiatky, meštianske domy, staré priemyselné budovy, menšie cirkevné pamiatky ako kaplnky či cintoríny, sochy, historické vily a ostatné staršie budovy. Na záver sú uvedené snímky pamiatok v mestských častiach.

Použitie informácií na stránke

Stránka je chránená autorským zákonom. Na verejné a najmä na komerčné použitie fotografií či textov je potrebný predchádzajúci písomný súhlas autora. Pre súkromnú potrebu je samozrejme možné čokoľvek voľne čítať, sťahovať a používať.

Autori

texty a fotografie: Ján Filip, vyštudovaná história a politológia, v súčasnosti pracuje v mediálnej sfére.

programovanie a dizajn: Teo Filip.

Copyright © 2016 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY