Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Lučenec
Lučenec
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Poltár
6 000 OBYVATEĽOV

Poltár je jedným z najmenších okresných miest na Slovensku a má pravdepodobne najvidieckejší charakter. V centre stojí okolo evanjelického kostola niekoľko starých prízemných domov, v neďalekom parku je kaštieľ, ktorý však po prestavbách už príliš ako niekdajšie sídlo šľachty nevyzerá. Zrejme najvýznamnejšia pamiatka mesta, oblúkový kamenný most, sa nachádza v pričlenenej obci Zelené.

Evanjelický kostol. 18. storočie. Ulica Družby.V stredoveku a na začiatku novoveku patril Poltár rôznym šľachtickým rodom - Zachovcom, Šóšovcom či Géciovcom. Jeden z majiteľov panstva, Felicián Zach, zomrel v roku 1330 po pokuse o atentát na uhorského kráľa Karola Róberta. Kráľovi ľudia ho rozsekali na kusy, predtým sa mu však podarilo odťať kráľovnej štyri prsty. Podobne ako ostatné novohradské obce a mestá, ani Poltár sa nevyhol v druhej polovici 16. storočia tureckej okupácii.

Zemiansky dom, dnes múzeum. 18. storočie. Ulica Družby.Evanjelický kostol v historickom jadre postavili koncom 18. storočia, zhruba v podobnom čase ako poltársky kaštieľ. O niečo novší je zaujímavý evanjelický kostol bez veže neďaleko mosta v Zelenom. Katolícky kostol v Poltári je už moderný, postavený po revolúcii.

Poltár má i viacero pamiatok v malom - miniatúrny židovský cintorín s pár hrobmi v záhrade rodinného domu v Zelenom či malý zemiansky domček miestneho múzea. Múzeum sa dá navštíviť po dohode, kaštieľ je naopak oplotený a označený varovnou tabuľou súkromný pozemok.

Aj v 19. storočí bol Poltár pomerne malou obcou s 1500 obyvateľmi, hoci v meste fungovala tehelňa (predchodkyňa neskorších Ipeľských tehelní) a továreň na spracovanie šamotu. V regióne v 19. storočí vyrábalo viacero sklární. Poltárska skláreň ešte medzi nimi nebola, vznikla až za komunizmu. Bývalý režim je v Poltári miestami ešte cítiť. Napríklad zábradlie pri železničnej trati do Utekáča má tvar socialistických hviezd.

Mnohí Slováci poznajú Poltár ako miesto narodenia bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý sa v meste vždy tešil veľkej podpore. Niektorí pripisujú povýšenie Poltára s necelými 6000 obyvateľmi na okresné mesto v 90. rokoch práve jemu. Po revolúcii zažil Poltár problémy s vysokou nezamestnanosťou, dôvodom boli najmä komplikácie v sklárni.

Copyright © 2016 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY