Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Galanta
Galanta
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Nové Zámky
Kolárovo
Kolárovo
Šaľa
24 500 OBYVATEĽOV

Paneláky v centre mesta aj prízemné domčeky s renesančným kaštieľom, lesy okolo Váhu a komíny Dusla. Asi takto vyzerá Šaľa. Mesto sa v podstate delí na dve väčšie časti, ktoré rozdeľuje Váh. Centrum mesta sa nachádza na pravom brehu, bývalá samostatná obec Veča, kde leží aj Duslo, na ľavom brehu.

Kaštieľ. 16. storočie. Ulica P. Pázmaňa.Šaľa má dlhú históriu až do praveku, našiel sa tu aj úlomok lebky neandertálskeho človeka. Nikdy však nepatrila medzi väčšie mestá. Od roku 1598 tu niekoľko rokov sídlilo jezuitské kolégium, ktoré navštevovali stovky žiakov a bolo známe v celom Uhorsku. Tradíciu, ktorá sa ani nestačila rozvinúť, rýchlo prerušili protihabsburské povstania. Najväčšou pamiatkou Šale je renesančný kaštieľ.. Podobá sa na známejší zámok Thurzovcov v Bytči. Sídli v ňom archív ministerstva vnútra.

Ľudový domček, v súčasnosti múzeum. 18. storočie. Štúrova ulica.Zatiaľ čo okolité mestá ako Sereď, Šurany alebo Nové Zámky vyrástli na prelome 19. a 20. storočia spolu so svojimi cukrovarmi, železnicou či inými priemyselnými podnikmi, Šali zostal pomerne vidiecky charakter. Tunajší parný mlyn napríklad zamestnával len 14 pracovníkov.

V centre stálo v posledných rokoch Uhorska len niekoľko poschodových budov - škola, ktorá sa dá dodnes vidieť oproti kostolu a budova protipovodňového spolku na kraji súčasného centra. Ešte na začiatku 19. storočia nahradil pôvodný chrám dnešný kostol svätej Margity v empírovom slohu. Niekoľko budov pribudlo za prvej republiky, keďže Šaľa bola okresným mestom.

Židovský cintorín. 19.-20. storočie. Nitrianska ulica. Časť Veča.Inak centrum za komunizmu, keď sa počet obyvateľov najmä po výstavbe chemičky Duslo zniekoľkonásobil, poznačili radikálne zásahy. Napríklad múzeum ľudového bývania, malý domček s trstinovou strechou, dnes stojí neďaleko Hlavnej ulice uprostred panelákov. V časti Veča, bližšie k dnešnému Duslu, zostala ešte kúria z 19. storočia a pomerne rozsiahly židovský cintorín. Židia pôvodne bývali len vo Veči, až neskôr sa presťahovali i na druhý breh Váhu. Pomerne ďaleko od samotnej Šale v osade Hetmín sa dá vidieť ešte iný kaštieľ v dezolátnom stave.

Copyright © 2016 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY