Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Dudince
Dudince
Želiezovce
Želiezovce
Levice
Levice
Šahy
8 300 OBYVATEĽOV

Šahy boli v 19. storočí centrom Hontianskej župy. Hoci napriek tomu nepatrili medzi väčšie slovenské mestá, majú pomerne ucelené historické centrum s niekdajším župným domom, budovami bývalých hotelov či bánk a aj s dvomi židovskými synagógami. Staršie historické obdobia reprezentuje kostol, ktorého múry pamätajú časy známeho stredovekého kláštora.

Celkový pohľad.V stredoveku sa Šahy rozvíjali okolo pomerne významného kláštora. Ešte v 13. storočí ho založil rod Huntovcov. Kláštor slúžil ako takzvané hodnoverné miesto, kde sa dala overiť pravosť cenných listín. Neskôr sa tu dokonca redigovalo aj niekoľko kníh, a to v čase prepošta Ferenca Fegyvernekiho známeho nielen v Uhorsku, ale aj v Európe. Pôvodne stredoveký kostol a kláštor predstavuje dodnes dominantu mesta. Na budovách sa stavebnými úpravami podpísali aj jezuiti, ktorí v Šahách pôsobili v 17. a 18. storočí.

V 19. storočí sa Šahy stali sídlom Hontianskej župy, čo si vyžiadalo aj stavbu župného domu. Po dlhých peripetiách a hádkach, kde by mal stáť a ako bude vyzerať, ho nakoniec mohol cisár František Jozef slávnostne otvoriť v roku 1857. V ďalších rokoch vyrástli na námestí poschodové budovy hotela Lengyel a Centrál, ako aj dom Szalkovských, kde sídlila banka. Napriek tomu, že v meste fungovalo viacero spolkov a inštitúcií, Šahy za Uhorska ani prvej republiky nepresiahli 5000 obyvateľov a podľa veľkosti ani zďaleka nepatrili k väčším mestám na území dnešného Slovenska.

Na mesto sa dá pozrieť i zhora, výhľad poskytuje kalvária zo začiatku 20. storočia. Železničná stanica je od mesta oddelená a nachádza sa aj so starým židovským cintorínom doslova pár metrov od hranice s Maďarskom. Hoci židovská komunita v Šahách nepatrila pred prvou svetovou vojnou k najvýznamnejším, ostali po nej dve synagógy. V menšej je galéria, väčšia, ktorá za komunizmu slúžila ako diskotéka a stratila skoro všetky ozdobné prvky, chátra.

Za komunizmu stavali v Šahách paneláky pre zamestnancov ropovodu v Tupej a iné priemyselné podniky, nakoniec sa však mesto vyhlo príliš veľkým budovateľským zásahom. Námestie preto zostalo tvorené zväčša historickými budovami, príliš narušené nie sú ani okolité ulice. Hoci predsa, pokoj námestia narušuje autobusová stanica a kamióny či autá prechádzajúce do susedného Maďarska. V porovnaní s Levicami je v Šahách ešte výraznejší podiel obyvateľov maďarskej národnosti. Predstavuje 62 percent zo zhruba 8000 obyvateľov.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY