Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Bratislava
Bratislava
Šamorín
12 200 OBYVATEĽOV

Šamorín dnes patrí medzi menšie mestá na Slovensku, v histórii však bol kráľovským mestom a v jeho centre sa dodnes zachovali kostoly katolíkov, evanjelikov i kalvínov, ako aj jediná synagóga na Žitnom ostrove. V strede Šamorína sa dá nájsť aj renesančná radnica a niekoľko meštianskych domov, ďalšie však za komunizmu zbúrali.

Radnica. 17. storočie. Hlavná ulica.Výsadami kráľovského mesta od kráľa Žigmunda Luxemburského (1387-1437) sa Šamorín zaradil na konci stredoveku medzi pomerne významné mestá. Rovnako ako mnoho iných miest na Slovensku si však prestížne postavenie neudržal a v 16. storočí ho získali podobne ako Dunajskú Stredu Pálffyovci. Väčšina pamiatok v mestečku je už z tohto obdobia - radnica je zo 17. storočia, oproti stojaci katolícky kostol s bývalým kláštorom paulánov je ešte o storočie novší. Naopak, súčasný kalvínsky kostol, ktorý bol predtým katolícky, postavili ešte v stredovekom románskom slohu a prestavali v gotickom štýle.

Kalvínsky kostol. Stredovek. Veterná ulica.Pauláni mali v Šamoríne za úlohu pomôcť pri rekatolizácii predtým silne protestantského meštianstva. Po ich nútenom odchode za Jozefa II. (1780-90) dostala kostol rímskokatolícka cirkev a má ho dodnes. Evanjelici si mohli kostol bez veže postaviť až vďaka Tolerančnému patentu v 80. rokoch 18. storočia. K zaujímavým kostolom treba rozhodne pripočítať aj románsky kostolík v usadlosti Šamot patriacej Šamorínu.

Synagóga. Začiatok 20. storočia. Mliečňanská ulica. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.orgSynagóga z roku 1912 je zaujímavou pamiatkou na židovskú obec. Tá v Šamoríne nemala tak silné postavenie ako v Dunajskej Strede či neďalekom Mliečne, kde židia tvorili v istých časoch až tretinu obyvateľstva. Na rozdiel od podobných budov v iných mestách sa ju podarilo zachrániť a umiestniť do nej galériu. V roku 2000 navštívil synagógu tibetský dalajláma, aby tu na znak pomíjavosti života rozmetal obraz mandalu. Mnísi predtým obrazec vytvárali desať dní.

Súčasný Šamorín je ekonomicky silne napojený na Bratislavu, kam mnohí obyvatelia dochádzajú. Maďarské obyvateľstvo je aj tu v prevahe nad Slovákmi, nie však tak výrazne ako v Dunajskej Strede.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY