Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Bratislava
Bratislava
Pezinok
Pezinok
Trnava
Trnava
Galanta
Galanta
Senec
14 700 OBYVATEĽOV

Senec patrí najmä v lete medzi najviac navštevované mestá Slovenska. Dôvodom nie sú historické pamiatky, ale rekreačný areál Slnečné jazerá so státisícami turistov ročne. Historické jadro veľmi ovplyvnili komunistické prestavby, pomerne veľa hodnotných budov zmizlo aj po revolúcii. Stále však upúta zrekonštruovaný renesančný Turecký dom, synagóga alebo takmer úplne neznáma pamiatka Senca - bývalá kúria, v ktorej v časoch Márie Terézie pôsobila hospodárska škola Collegium oeconomicum.

Turecký dom. 16.-17. storočie. Námestie 1. mája.V stredoveku aj v novoveku patril Senec rôznym šľachtickým rodom, posledným z nich boli Eszterházyovci. Možno povedať, ze Senec bol jedným z typických trhových zemepanských mestečiek, kde sa obchodoval tovar z okolia. Nemeckí kolonisti v stredoveku používali pre Senec pomenovanie Wartberg, koncom Rakúsko-Uhorska a za prvej republiky bol prevažne maďarským mestom. Po druhej svetovej vojne sa pomer národnostných síl výrazne otočil v prospech Slovákov.

Hlavné námestie v strede mesta, Mierové námestie, je typickým príkladom, ako bývalý režim dokázal z veľkej časti zničiť historický charakter mestečka. Časť meštianskych domov ešte stále na námestí stojí, desiatky však boli zbúrané pri výstavbe kultúrneho strediska či obchodného domu. Podobný osud mali aj niektoré domy na inak pomerne historickej Lichnerovej ulici.

Synagóga. 19. st.. Mierové námestie. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.orgDominatnou námestia je morový stĺp, pranier zo 17. storočia a židovská synagóga. Miestna komunita si ju upravila začiatkom 20. storočia a budova patrí medzi najhonosnejšie synagógy na západnom Slovensku. Za komunizmu značne schátrala a dodnes sa ju nepodarilo opraviť. Pozornému oku tiež neunikne, že ľavú časť židovského chrámu sa už ktosi v minulosti pokúšal nie príliš citlivo rekonštruovať, namiesto oblúkových okien v ľavej spodnej časti sú už obyčajné hranaté, pravá časť je naopak v pôvodnom stave. Židia mali v Senci pochopiteľne aj svoj židovský cintorín. Nájsť ho a dostať sa naň je celkom oriešok, keďže z ulice nie je vidieť nič iné, len vysoký múr a zamknutú bránu.

Kostol sv. Mikuláša. Pôvodne stredoveký, upravený. Bratislavská ulica.Najkrajšou, a zrekonštruovanou pamiatkou Senca je renesančná zemepanská kúria známa ako Turecký dom. Stojí neďaleko hlavného námestia. Vo vnútri je reštaurácia a nedávno tam mesto zriadilo tiež múzeum. Ozdobou budovy je okrúhla nárožná bašta, ktorá prezrádza, že budova mala v časoch tureckých a stavovských vojen aj obrannú funkciu. Opačným smerom sa dá nájsť pôvodne stredoveký kostol sv. Mikuláša, ktorý stojí na malej vyvýšenine neďaleko cintorína. Súčasný vzhľad kostola poznamenali neskoršie prestavby.

Areál bývalej hospodárskej a dôstojníckej školy. 18. storočie. Vinohradnícka ulica.Zatiaľ čo Turecký dom na hlavnej dopravnej tepne neprehliadne zrejme ani najmenej všímavý návštevník Senca, úplne iným prípadom sú tereziánske budovy na okraji mesta. Súčasný stav pamiatky je dosť žalostný - pamiatky chátrajú a v čase mojej návštevy (21.8. 2008) varovná tabuľa Zákaz vstupu s výkričníkom odrádzala turistov čo len sa priblížiť. V Senci za Márie Terézie niečo vyše desať rokov fungovala vyššia hospodárska škola, ktorá mala viac ako regionálny význam.

Ani po revolúcii sa viacerým pamiatkam Senca nedostalo lepšieho osudu ako za komunizmu. V roku 2008 stálo napríklad už len prázdne miesto po poľnohospodárskom ústave z 19. storočia neďaleko železničnej stanice. Kroky turistov od stanice smerujú skôr opačným smerom - na Slnečné jazerá. Vodné plochy vznikali ešte za Uhorska a prvej republiky, v posledných rokoch medzi služby turistického ruchu pribudol aj termálny akvapark.

Copyright © 2017 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY