Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Kežmarok
Kežmarok
Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves
Podolínec
Podolínec
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Spišská Belá
6 000 OBYVATEĽOV

Spišská Belá je jedným z historických mestečiek na Spiši, ktoré boli ešte pred vojnou charakteristické silnou nemeckou menšinou. Historické jadro zahŕňa niekoľko ulíc s meštianskymi domami, stredoveký katolícky kostol a tolerančný chrám evanjelikov. Historická je aj časť Strážky s renesančným kaštieľom. Dnes namiesto Nemcov mesto obývajú do veľkej miery Rómovia.

Zvonica. 16. storočie. Petzvalova ulica.V stredoveku sa Spišská Belá zaraďovala medzi mestá s výsadami a samosprávou. Nepatrila síce medzi slobodné kráľovské mestá, nebola však závislá ani na okolitých zemepánoch. V roku 1412 sa stala jedným zo 16 spišských miest, ktoré kráľ Žigmund Luxemburský dal do zálohu Poľsku. Až do roku 1772, keď sa Márii Terézii podarilo mestá získať späť, patrila teda dvom krajinám - Uhorsku i Poľsku. Niekedy z toho mali spišské mestá výhody v podobe privilégií od dvoch kráľov, inokedy sa však stávali obeťou vnútropolitických sporov v jednej aj druhej krajine zároveň.

Hviezdoslavova ulica.Najstaršou pamiatkou mesta je stredoveký kostol Antona Pustovníka. Pred ním stojí renesančná zvonica, aké je možné vidieť i v ďalších spišských mestách, najbližšie sa stačí pozrieť do časti Strážky. Za reformácie kostol patril evanjelikom, katolíci ho získali späť až v 17. storočí. Veľká časť obyvateľstva zostala evanjelická aj v neskorších obdobiach, Nemci boli protestanti takmer všetci. Evanjelický kostol pochádza z 18. storočia a ako mnoho ďalších stavieb vznikol po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. Ten umožnil evanjelikom po niekoľkých desaťročiach neslobody znovu stavať kostoly, aj keď s určitými obmedzeniami.

Bývalá škola, v súčasnosti Múzeum J.M. Petzvala. 17. storočie. Petzvalova ulica.Medzi meštianskymi domami vyniká zrekonštruovaná renesančná budvova bývalej školy na Petzvalovej ulici, kam mesto nainštalovalo múzeum svojho rodáka, fyzika a optika Jozefa Maximilána Petzvala (1807-1891). V inom dome opodiaľ sa zas nachádza múzeum prírodovedca Michala Greisigera. Rozmerná renesančná fara pochádza zo 16. storočia. Zaujímavá je i budova mestského úradu, ktorá však za bývalého režimu prišla o originálnu strechu. V centre sa dá nájsť aj tabaková továreň z 19. storočia.

Nemci tvorili takmer polovicu obyvateľstva Spišskej Belej ešte i za prvej republiky. Po vojne ich postihol podobný osud ako ostatných karpatských Nemcov. Ustupujúce nacistické vojská veľkú časť obyvateľov evakuovali a československé orgány im už neumožnili sa do pôvodných domov vrátiť a umiestnili ich do zberných alebo pracovných táborov. Po vydaní Benešových dekrétov museli definitívne odísť do Nemecka.

Kaštieľ. 16. storočie. Ulica Ladislava Medňanského, časť Strážky.Časť obyvateľov Spišskej Belej pred vojnou tvorili Židia. Ich synagóga dodnes stojí, aj keď je totálne prestavaná na rodinný dom. Zachovalo sa aj niekoľko pomníkov židovského cintorína v záhrade jedného z domov na okraji mesta.

Za socializmu k Spišskej Belej pričlenili pôvodne samostatnú obec Strážky. Jej renesančný kaštieľ, v ktorom má svoje výstavy Slovenská národná galéria, patrí medzi najkrajšie na Spiši. Podobne ako v Belej uprostred obce stojí gotický kostol a pred ním typická zvonica.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY