Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Myjava
Stará Turá
10 500 OBYVATEĽOV

Barokový obecný dom, dva kostoly, ľudové domy či renesančný pranier ešte stále pripomínajú históriu kopaničiarskeho, silne evanjelického mestečka Starej Turej. Tieto pamiatky je však potrebné hľadať medzi panelákmi a socialistickými budovami. Komunistický režim centrum Starej Turej podobne ako na neďalekej Myjave nemilosrdne zlikvidoval. Aj na webovej stránke Starej Turej sa diplomaticky píše, že podoba mesta príliš "neharmonizuje" s jeho označením "Stará".

Veža na evanjelickom cintoríne. Stredovek. Husitská cesta.Meno Stará Turá získalo mestečko v 16. storočí, keď rodina Basilidesovcov z Turovej pri Zvolene na úteku pred Turkami založila dnešnú časť Myjavy Turú Lúku, pôvodne aj Turie Pole. Aby sa od nej mestečko odlíšilo, prijalo názov Stará Turá.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie. 18. storočie. Ulica SNP.Jednou z najstarších pamiatok je renesančná, takzvaná husitská veža na kopci nad mestom, na evanjelickom cintoríne. S husitmi však nič spoločné nemá. Toto pomenovanie jej prisúdili až v modernej dobe. Vtedy vznikla legenda, že Myjavu, Brezovú pod Bradlom a Starú Turú založili husiti a dodnes tam žijú ich potomkovia. Obyvatelia Starej Turej sa v skutočnosti nezachovali voči husitom práve najlepšie - mestské výsady od kráľa Mateja Korvína získali v roku 1467 vďaka tomu, že zajali utekajúceho veliteľa bratríkov Jana Švehlu. Staroturania vďaka výsadám nemuseli platiť dane a mýta, čo podnietilo rozvoj obchodu, Švehlu naopak mučili a obesili. Veža zrejme v minulosti patrila k už neexistujúcemu kostolu.

Bývalý obecný dom. 18. storočie. Hurbanova ulica.Pôvodné zbúrané centrum Starej Turej tvorili väčšinou rodinné domy. Podobne ako na Myjave ani v Starej Turej nesídlila šľachta a obyvateľstvo bolo silne roľnícke. Ešte koncom 18. storočia viacerí Staroturania založili v Detve a ďalších mestách na Slovensku bryndziarne. Na prelome 19. a 20. storočia však v meste nevznikli väčšie podniky, ktoré by podnietili výraznejší rozvoj. Zlomok starých domov sa ešte na hlavnej ulici SNP zachoval v okolí katolíckeho kostola z 18. storočia, kde sa dá nájsť aj pranier. Bývalý obecný dom zas leží na paralelnej Hurbanovej ulici za "líniou" panelákov. V tomto čase je dosť schátraný, najmä zozadu je naň dosť smutný pohľad. Neďaleko na katolíckom cintoríne stojí kalvária z 19. storočia.

Evanjelický kostol. 18. storočie. Námestie sestier Royových.Napriek tomu, že evanjelici mali v Starej Turej silné postavenie, ich súčasný kostol je novší ako katolícky. Je to dôsledok známeho príbehu - počas tvrdej rekatolizácie v 17. a 18. storočí pôsobil v meste väčšinou len katolícky farár a evanjelici si svoj kostol postavili po Tolerančnom patente Jozefa II. koncom 18. storočia. Neďaleko kostola ešte zostala fara a budova bývalého starobinca. Ten založili dcéry známeho evanjelického farára Augustína Roya Kristína a Mária Royové.

Kalvária. 19. storočie. V blízkosti Hurbanovej ulice.Zrejme najviac ohrozenou pamiatkou Starej Turej je židovský cintorín. Z niekoľkých desiatok hrobov už nezostal stáť ani jeden nepoškodený. Pár pováľaných pomníkov leží v kríkoch medzi smeťami. Podľa niektorých obyvateľov hroby z cintorína miestni rozkrádali a primiešavali do betónu, miznúť začal dokonca aj múrik okolo cintorína.

Komunistická prestavba mesta súvisela s rozširovaním najväčšieho miestneho podniku, ktorý za prvej republiky a Slovenského štátu patril bratom Micherovcom a vyrábal vodomery či plynomery, neskôr však slúžil ako zbrojovka. Tento podnik po vojne začal fungovať pod názvom Presná Mechanizácia a potom Chirana a pracovala v ňom zhruba polovica obyvateľov Starej Turej. Po revolúcii v roku 1989 mala Chirana vážne problémy a opakovane čelila hrozbe zániku.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY