Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Bratislava
Bratislava
Malacky
Malacky
Stupava
8 600 OBYVATEĽOV

Hoci Stupava patrí k ekonomicky najsilnejšiemu regiónu Slovenska, podobne ako celé Záhorie má tradičnejší ráz, ako by sa vzhľadom na jej blízkosť k Bratislave dalo očakávať. V malom mestečku sa zachoval kaštieľ po Pálffyovcoch, časť pôvodnej hlavnej ulice s pomerne vidieckym vzhľadom, zaujímavá kalvária či jedna z najstarších slovenských synagóg.

Pálffyovský kaštieľ. 17. storočie. Hlavná ulica.Podobne ako okresné mesto Malacky aj Stupava bola začiatkom novoveku centrom väčšieho panstva. Stalo sa tak, keď sa v 17. storočí Pálffyovci presťahovali z hradu Pajštún do nového kaštieľa v Stupave. Kaštieľ v neskorších obdobiach zažil ďalšie prestavby, niektoré za neskorších majiteľov Károlyiovcov, ktorí majetok kúpili v druhej polovici 19. storočia. Za komunizmu mohutné panské sídlo prestavali na domov dôchodcov. Nadstavali ho o jedno poschodie a zničili niektoré architektonické detaily. Dôchodcovia bývajú v kaštieli dodnes.

Kalvária. 18. storočie. Cintorínska ulica.Kaštieľ stojí na Hlavnej ulici, kde sa nachádzajú aj ďalšie historické budovy. Meštianske domy sú väčšinou prízemné, niektoré majú jedno poschodie. Pri nich stojí aj niekdajšia ľudová škola, v súčasnosti zrekonštruovaná, avšak zbavená pôvodných ozdobných prvkov. Na rohu Hlavnej a Marcheggskej sa nedá prehliadnuť malý strážny domček. Dominantou malého Námestia sv. Trojice je kostol zo 17. storočia, neďaleko neho zaujme aj historická fara a kalvária. Nie celá Hlavná ulica je však historická, jeden úsek za komunizmu plošne zrovnali so zemou a postavali tam paneláky.

Stupava patrí k nemnohým miestam, kde sa na Slovensku zachovali rímske pamiatky. Vykopané základy rímskej vojenskej stanice z 2. storočia, ktorá mohla byť predsunutým oporným bodom na barbarskom území, stoja na kopci nie až tak ďaleko od cintorína.

Synagóga. 19. storočie. Hlavná ulica. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.orgMedzi ďalšie celoslovensky významné pamiatky Stupavy patrí synagóga. Pochádza ešte zo začiatku 19. storočia, čo ju zaraďuje medzi najstaršie zachované budovy tohto druhu na Slovensku. Zvonku pôsobí jednoducho, veľmi hodnotný je však jej vnútorný priestor. Lepšie povedané priestory, pretože židovský chrám je rozčlenený štyrmi stĺpmi na deväť zaklenutých častí.

Historický dom. Hlavná ulica.K Židom sa viaže ešte jeden stupavský unikát. Dá sa tu totiž nájsť židovský náhrobok zo 17. storočia. Veľká väčšina ostatných židovských cintorínov na Slovensku pritom pochádza až z 19. alebo začiatku 20. storočia. Ešte staršie židovské náhrobky mala Trnava a Skalica, tie však zničili komunisti. Stupavský židovský cintorín má aj stovky ďalších hrobov, je však obohnaný vysokým múrom a zamknutý.

Kedysi bola Stupava známa i vďaka džbánkarskej dielni majstra Ferdiša Kostku (1878-1951), ktorý pokračoval v remeselnej tradícii ešte po habánskych emigrantoch z Čiech a Moravy. Dnes po Kostkovej rodine zostalo len múzeum na rovnomennej ulici. Pamiatkovo hodnotné budovy dielne sú vo vnútri vo dvore, priamo z ulice ich nie je vidieť.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY