Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Humenné
Humenné
Medzilaborce
Medzilaborce
Snina
21 400 OBYVATEĽOV

Výchoslovenské mesto Snina leží v odľahlom regióne na severovýchode Slovenska. Centrum mesta a predovšetkým námestie je takmer bez výnimky socialistické, hoci Snina má svoju historickú minulosť zemepanského mestečka, ktoré v 19. storočí silne ovplyvnila podnikateľská šľachtická rodina Rhollovcov. Najväčšou pamiatkou je rhollovský kaštieľ. Nájdete ho zrekonštruovaný neďaleko rieky Cirocha.

Kaštieľ. 18. storočie. Sládkovičova ulica.Rovnako ako väčšie Humenné, aj Sninu vlastnil v stredoveku magnátsky rod Drugethovcov, jeden z najvýznamnejších v krajine. Drugethovci vymreli po meči v 17. storočí a v Snine po nich pamiatky nezostali. Či už katolícky kostol, kalvária na cintoríne alebo kaštieľ pochádzajú z neskorších období.

Socha Herkula. 19. storočie. Sládkovičova ulica.Sninský kaštieľ postavila koncom 18. storočia Žigmundova Drugethova vnučka. Dokončovali ho už Rhollovci. Táto rodina ozdobila priestor pred kaštieľom najznámejšou sochou mesta - kovovým Herkulom. Odliali ho vo svojej zlievarni neďaleko mesta. Podnik spolu so železiarňou patril ku kľúčovým v regióne, neudržal sa však ani do konca 19. storočia. Čierna Herkulova socha je však námetom nejednej pohľadnice zo Sniny.

Kostol Povýšenia Kríža. 18. storočie. Strojárska ulica.Neďaleký katolícky kostol pochádza z 18. a 19. storočia, po revolúcii v roku 1989 si ho cirkev rozšírila a čiastočne prestavala. Aj preto má najmä jeho veža pomerne moderný vzhľad. Kalvária s kaplnkou na cintoríne vznikla v 19. storočí. Cintorín ponúka ešte jednu zaujímavosť - má svoju židovskú časť s desiatkami náhrobkov z 19. storočia.

Snina tradične patrila k chudobným regiónom. Po páde železiarní už v meste príliš veľký podnik až do konca druhej svetovej vojny nevyrástol, aj keď začiatkom storočia vystavali železnicu do Humenného. Za socializmu postavili strojársky podnik Vihorlat, ktorý mal po revolúcii vážne ekonomické problémy.

Copyright © 2016 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY