Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Levice
Levice
Nová Baňa
Nová Baňa
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Tlmače
4 300 OBYVATEĽOV

Tlmače určite patria medzi tie slovenské mestá, ktoré majú najmenej mestský charakter. Mestom sa stali najmä vďaka výstavbe sídliska pre zamestnancov SES. Skladajú sa v podstate z dvoch častí. V prvej, bližšie ku železničnej a autobusovej stanici, sú takmer výlučne rodinné domy. Na druhom brehu Hrona zas leží už spomínané sídlisko, ktoré z prvej časti nie je ani vidieť.

Katolícky kostol. Prvá republika. Továrenská ulica.Prvá písomná zmienka o Tlmačoch je síce ešte z roku 1075, keď sa spomína ako rybárska osada, obec však nikdy v histórii nepatrila k významnejším sídlam. Hranicu 500 obyvateľov prekročila až v roku 1940 a nad 2000 obyvateľov sa Tlmače dostali v 60. rokoch. V staršej časti je najväčšou pamiatkou kostol, postavený za prvej republiky, údajne za 100.000 československých korún. Stará ulica.Okolo sa tiahnu rodinné domy. Niektoré sú z prvej republiky, niektoré ešte staršie.

Napriek tomu, že Tlmače patria do okresu Levice, obyvatelia maďarskej národnosti tu vo väčšom počte nežili a ani nežijú. Za vojnového Slovenského štátu po Viedenskej arbitráži a strate južných území z novembra 1938 sa Tlmače stali pohraničnou obcou. Nárast počtu obyvateľov prišiel až za komunizmu po výstavbe SES a za mesto Tlmače vyhlásili v roku 1986.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY