Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Martin
Martin
Vrútky
Vrútky
Handlová
Handlová
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Turčianske Teplice
7 200 OBYVATEĽOV

Centrum Turčianskych Teplíc je zmesou pôvodnej kúpeľnej architektúry z 19. storočia, stavieb z prvej republiky a prestavieb za bývalého režimu. Zrejme najkrajšou budovou v pôvodnom jadre je viac ako storočný Modrý kúpeľ, až mierne exoticky pôsobiaca osemboká stavba. V pričlenenej kedysi zemianskej obci Diviaky stoja dva kaštiele, starší renesančný a novší rokokový.

Modrý kúpeľ. 19. storočie. Ulica SNP.Podobne ako iné kúpele na Slovensku, aj teplé pramene na Turci boli známe ešte v stredoveku. V 16. storočí kúpele získalo banské mesto Kremnica, v tom čase jedno z najvýznamnejších miest v regióne. V priebehu storočí povyrastalo niekoľko nových kúpeľných budov, dnes však už neexistujú, keďže ustúpili novším stavbám na konci 19. storočia a v neskorších obdobiach.

K najstarším budovám v meste nepatria kúpeľné domy ani vily, ale niekdajší sirotinec s kaplnkou, pôvodne z 18. storočia. Neskôr bola budova ešte prestavaná. V 19. storočí, keď sa počet kúpeľných hostí rozšíril aj vďaka novej železnici medzi Vrútkami a Zvolenom (1872), vznikol okrem Modrého kúpeľa aj dnešný Kollárov dom a vila, v ktorej sa narodil maliar Mikuláš Galanda. Dnes je v nej umiestnená jeho galéria.

Kúpeľný dom Kollár. 19. storočie. Ulica SNP.Prvá republika kúpele, vtedy ešte známe pod názvom Štubnianske Teplice, rozšírila o kúpeľný dom Malá Fatra pristavaný ku Kollárovmu domu. Podobne ako Modrému kúpeľu padol za obeť starší Zelený kúpeľ, pre novú prvorepublikovú budovu nezostal stáť murovaný dom zo 17. storočia. Ešte výraznejšie stopy však na centre mesta zanechal socializmus, ktorý výrazne poznamenal pešiu zónu na ulici SNP.

Platthyovský kaštieľ. 17. storočie. Matičná ulica. Diviaky.Takmer pätinu obyvateľov Teplíc tvorili za prvej republiky Židia, čo bol jeden z najvýraznejších podielov na severnom Slovensku. Synagóga sa však do dnešných čias nezachovala a aj židovský cintorín na okraji mesta je v dosť zúboženom stave a napriek tomu, že je zamknutý a obohnaný vysokým múrom, ťažko sa na ňom hľadá akýkoľvek neporušený pomník.

Diviaky sa stali súčasťou Turčianskych Teplíc v 50. rokoch. K pamiatkam mesta sa tak pripočítal veľký renesančný kaštieľ zo 17. storočia s nárožnými vežami a o storočie mladší rokokový kaštieľ. Aj názov Diviakov sa viaže k šľachte - Diviackovci patrili v stredoveku k významným šľachtickým rodom. Dominantou ďalšej pričlenenej dediny Turčianskeho Michala je zas opevnený gotický kostol.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY