Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Martin
Martin
Vrútky
Vrútky
Turany
4 400 OBYVATEĽOV

Turany sa stali mestom rozhodnut�m parlamentu s ��innos�ou od 1. janu�ra 2016. Za hlasovali v�etky poslaneck� kluby. �l�nok som zatia� nestihol nap�sa�.

Copyright © 2016 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY