Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Sečovce
Sečovce
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Košice
Košice
Trebišov
22 500 OBYVATEĽOV

Okresné mesto Trebišov má mnoho spoločných znakov s ostatnými mestami na východe Slovenska. Podobne ako v iných mestách východne od Košíc komunisti zbúrali takmer celé historické centrum a stáť nechali len niekoľko najvýznamnejších pamiatok, predovšetkým kaštieľ a dva kostoly. Nachádzajú sa v historickom parku, kde sa okrem toho dá nájsť aj niekoľko múrov zaniknutého trebišovského hradu a výstavné mauzóleum rodiny Andrássyovcov.

Kaštieľ Csákyovcov a Andrássyovcov. 18. storočie, prestavaný. Ulica M.R. Štefánika.Trebišov sa v stredoveku vyvíjal ako zemepanské mestečko s trhovým právom. Bol centrom panstva, na tunajšom hrade sídlili jeho majitelia Andronicus z Trebišova, Perényiovci či Drugethovci. Hrad, ktorý mal na Zemplíne značný vojenský význam a odolal viacerým vpádom, zničili pri ústupe vojská šľachtického povstalca Imricha Thökölyho v roku 1686. Ďalší majitelia panstva Csákyovci si koncom 18. storočia zo zvyškov hradu postavili kaštieľ, v ktorom neskôr bývali. Upravovali ho aj ďalší magnáti Andrássyovci.

V roku 1831 sa stal Trebišov centrom východoslovenského ľudového povstania. Rozhnevaní roľníci, ovplyvnení aj povesťami o otravách studní počas cholerovej epidémie, zajali viacerých popredných Trebišovčanov. Onedlho prišli potlačiť vzburu vojská a s jej vodcami urobila zemepanská justícia rýchly proces - v meste a v okolí popravili viac ako 20 ľudí.

Časť múru niekdajšieho trebišovského hradu. Park, ulica M.R. Štefánika.Z hradu Parič v parku zostal len jeden väčší múr. Kaštieľ naopak patrí medzi veľkolepé barokovo-klasicistické sídla. Jeho areál netvorí len samotná stavba, ale aj francúzska záhrada s kríkmi zostrihanými do pravidelných tvarov a niekoľko štýlových hospodárskych budov z 19. storočia. Andrássyovci po sebe ešte koncom 19. storočia zanechali aj mauzóleum. Dva trebišovské kostoly stoja na okraji parku v tesnej blízkosti. Kostol Navštívenia Panny Márie. Stredovek. Ulica M.R. Štefánika.Starším z dvojice je katolícky kostol, pochádza ešte zo stredoveku, aj keď bol viackrát upravený. Jeho súčasťou je bývalý kláštor rádu paulínov zo začiatku 16. storočia. Kostol gréckokatolíckej cirkvi postavili v prvej polovici 19. storočia. K cirkevným stavbám sa dajú ešte pripočítať základy románskeho kostolíka v areáli stanice mladých prírodovedcov a moderný pravoslávny chrám.

Historická francúzska záhrada pri kaštieli. Park, ulica M.R. Štefánika.Po početnej židovskej menšine z 19. a 20. storočia sa v Trebišove nezachovalo vôbec nič. Na rozdiel od iných miest na Slovensku v Trebišove nie je ani židovský cintorín, synagógu zbúrali v 70. rokoch podobne ako väčšinu ostatných prízemných domov, ktoré tvorili niekdajšie centrum Trebišova. Výnimku ešte tvorí prestavbami poznamenaný bývalý hotel Grand neďaleko nadjazdu, ktorý dnes patrí gréckokatolíckemu rád baziliánov, a niekoľko ďalších domov. Zo začiatku 20. storočia sa sčasti zachoval cukrovar na okraji mesta. Kedysi patril k najvýznamnejším potravinárskym podnikom v krajine. Nedávno však noví majitelia časť cukrovaru zbúrali a prežili už len obvodové múry.

Súčasné trebišovské centrum tvoria najmä paneláky, dom služieb či hotely Vagonár alebo Tokaj postavené za bývalého režimu. Za komunizmu vznikla i nemocnica, na ktorej je dodnes nápis Zdravie ľudu - vec celej spoločnosti. Trebišov sa stal v roku 1960 sídlom zväčšeného okresu na úkor Sečoviec a Kráľovského Chlmca.

Copyright © 2011 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY