Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Michalovce
Michalovce
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Veľké Kapušany
9 900 OBYVATEĽOV

Národnostne zmiešané mestečko Veľké Kapušany príliš historicky nepôsobí, aj keď v stredoveku bolo významným regionálnym centrom. Pamiatkami na minulosť sú dva kostoly a židovský cintorín. Najvýznamnejšie historické budovy, ako napríklad bývalý slúžnovský úrad či renesančnú faru, podľa internetovej stránky mesta zbúrali za komunizmu pri stavbe nového sídliska.

V stredoveku Kapušany počtom obyvateľom a významom údajne predstihovali Užhorod, ktorý je dnes už mnohonásobne väčší. V tunajšom, dnes už neexistujúcom župnom dome, sa schádzala šľachta celej Užskej stolice. Kapušany mali i niektoré práva typického zemepanského mestečka - konali sa tu trhy a miestni richtári mali súdnu právomoc. Približne od 16. storočia význam mesta upadol a v 19. a 20. storočí patrili Kapušany s približne 2000 až 2500 obyvateľmi medzi menšie mestá na území Slovenska.

Najväčšími pamiatkami sú dva kostoly. Starší z nich je kalvínsky na Hlavnej ulici pochádzajúci z konca 18. storočia. O niečo mladší katolícky kostol postavili začiatkom 19. storočia. Meštianske či remeselnícke domy zo starších historických obcí chýbajú, na niektorých miestach sa dajú nájsť ešte domy zo začiatku 20. storočia, väčšinou bez ozdobnej fasády.

V Kapušanoch tradične prevažovalo maďarské obyvateľstvo nad slovenským, čo pretrvalo dodnes. Z necelých 10.000 obyvateľov sa v roku 2001 k Maďarom hlásilo 57 percent, k Slovákom 36 percent ľudí. Ešte pred druhou svetovou vojnou zhruba pätinu obyvateľstva tvorili Židia. Ich cintorín je ďalšou zo zaujímavostí Kapušian. Je však obklopený vysokým múrom, cez ktorý na pomníky nie je vidieť.

Židovský cintorín. 19. a 20. storočie. Ulica Z. Fábryho.Prestavby za komunizmu okrem iného súviseli so spriemyselňovaním okolia. Vo Vojanoch postavili tepelnú elektráreň, v Maťovských Vojkovciach vznikla pohraničná prekládková stanica tovaru neďaleko hraníc s vtedajším Sovietskym zväzom (dnes Ukrajinou). Po revolúcii Kapušany podobne ako takmer celý východ Slovenska postihla nezamestnanosť, cez hranicu s Ukrajinou sa rozmohlo pašovanie tovaru i ľudí. Kapušany trápila i kriminalita.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY