Logo stránky Úvodná stránka
Krížik
BodO meste
BodFotogaléria
BodMestá v okolí
Poprad
Poprad
Kežmarok
Kežmarok
Svit
Svit
Vysoké Tatry
5 400 OBYVATEĽOV

Na úpätí Vysokých Tatier leží reťaz pätnástich osád, ktoré dohromady tvoria rovnomenné mesto Vysoké Tatry. Niektoré z nich majú historický charakter, kúpeľné domy totiž v Tatrách vznikali v závere 19. storočia a úplné začiatky osídlenia siahajú ešte o storočie skôr. Veterná kalamita v roku 2004 odkryla viac z toho, ako mesto vyzerá. Objavili sa tak staré štýlové hrazdené vily a zotavovne, ale aj socialistické budovy, ktoré predtým skrýval tatranský les.

Železničná stanica. Začiatok 20. storočia. Starý Smokovec.Rozvoj tatranských osád ovplyvnili dva faktory - turistický ruch a kúpeľníctvo. V 19. storočí do Tatier cestovali aj zahraniční hostia, medzi ktorými nechýbal napríklad srbský kráľ Milan (1882-89). Zubačka na Štrbské Pleso začala premávať od roku 1896, pozemná lanová dráha na Hrebienok fungovala od začiatku 20. storočia a stavbu lanovky na Lomnický štít z Tatranskej Lomnice zas spustili v 30. rokoch 20. storočia. V Tatranských Matliaroch sa z tuberkulózy liečil Franz Kafka, v Tatranskej Polianke zas Jiří Wolker.

Medzi osady, kde sa zachovalo viacero pamiatok, patrí Starý, Nový a Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica a Tatranská Polianka. Niektoré, ako Horný Smokovec alebo pôvodne armádna osada Tatranské Zruby vznikli až za prvej republiky, v iných, napríklad Tatranských Matliaroch, pôvodnú architektúru zbúrali.

Grandhotel. Začiatok 20. storočia. Starý Smokovec.Najstaršou tatranskou osadou je Starý Smokovec, ktorý sa po vzniku mesta Vysoké Tatry v roku 1947 stal aj sídlom ich mestského úradu. Prvú, dnes už neexistujú budovu, dal postaviť ešte koncom 18. storočia statkár Štefan Csáky. Najväčšou historickou budovou dnešného Starého Smokovca je Grandhotel zo začiatku 20. storočia, dnes štvorhviezdičkový hotel, ktorý patrí k najdrahším v Tatrách.

Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 19. storočie. Starý Smokovec.K ďalším historickým stavbám Starého Smokovca z čias Rakúsko-Uhorska patrí železničná stanica. Prvé vlaky Starý Smokovec privítal v roku 1911, čo bolo neskôr ako Štrbské Pleso alebo Tatranská Lomnica. Predchodcom tatranskej električky bol na krátky čas od roku 1908 trolejbus, vôbec prvý na území Slovenska.

Zo starých čias sa zachoval ešte napríklad katolícky kostolík či funkcionalistický Hoepfnerov dom z prvej republiky. Iné historické vily za komunizmu zbúrali a dnes na ich mieste možno vidieť socialistické budovy mestského národného výboru alebo aj parkovisko. Práve Starý Smokovec zrejme socializmus ovplyvnil najviac.

Bývalé sanatórium dr. Szontágha. 19. storočie. Nový Smokovec.So Starým Smokovcom úplne splynula ďalšia historická osada, Nový Smokovec. Vyrastať začal v druhej polovici 19. storočia za pôsobenia lekára Mikuláša Szontágha. Z jeho obdobia pochádza hotel Európa, súbor domov známy ako Szontághovo sanatiórium či Szontághova vila. Novší typ architektúry predstavuje liečebný dom Palace postavený za prvej republiky. Tak, ako v Starom Smokovci stojí starý katolícky kostolík, v Novom sa zas dá nájsť evanjelický kostol z 19. storočia.

Kostol sv. Salvátora. 19. storočie. Dolný Smokovec.Socialistickými zmenami je najmenej dotknuný Dolný Smokovec s viacerými vilkami a dreveným kostolíkom z 19. storočia. V súčasnosti nesú vily názvy po národných buditeľoch - Sládkovič, Kalinčiak, Hollý, Kollár či Šafárik, ich pôvodné pomenovania boli po zvieratách - Kamzík, Hlucháň, Orol či Veverička. Bývalý režim svoje stavebné plány odbavil najmä na neďalekom sídlisku Pod Lesom.

Hotel Lomnica. Začiatok 20. storočia. Tatranská Lomnica.Ku osadám z konca 19. storočia patrí aj Tatranská Lomnica. Podobne ako v Starom Smokovci jej dominuje Grandhotel Praha zo začiatku 20. storočia, v súčasnosti štvorhviezdičkový hotel. Značne schátrané sú naopak hotel Lomnica pri stanici a najmä kúpeľný dom v parku, ktorý ešte navyše obklopuje vysoký plot. Okrem viacerých pre Tatry typických hrazdených viliek aj v Lomnici ešte za Rakúsko-Uhorska vyrástol katolícky a evanjelický kostolík, zachovala sa aj bývalá horáreň.

Vila Tivoli. Začiatok 20. storočia. Tatranská Polianka.Vily, hotely a sanatória z prelomu storočí tvoria značnú časť zástavby Tatranskej Polianky. Patria medzi ne liečebné domy Marianna a Limba, ale napríklad aj niekdajšia horáreň. V menšej miere sa niekoľko historických stavieb zachovalo i vo Vyšných Hágoch, ich dominantou je prvorepublikové sanatórium na liečenie tuberkulózy.

Z predvojnového obdobia pochádzajú i niektoré horské chaty. Zaujímavosťou je symbolický cintorín nad Popradským plesom z 30. a 40. rokov. Slúži ako pamiatkam tým, čo v Tatrách prišli o život.

Po páde bývalého režimu sa mesto Vysoké Tatry dostalo do reštitučných súdnych sporov s niektorými podtatranskými obcami. Tie si nárokovali vrátanie pozemkov, ktoré boli pôvodne v ich katastri. V roku 2004 tak prišli o Podbanské v prospech Pribyliny a v roku 2009 o druhú najstaršiu osadu Štrbské Pleso. Súdny spor so Štrbou sa ťahal niekoľko rokov a riešil ho Ústavný i Najvyšší súd. Ťahanice vyvrcholili demonštráciami a niekoľkonásobnými výmenami tabúľ, keď obe samosprávy chceli dať aj takto najavo, že Štrbské Pleso patrí práve im.

Copyright © 2013 Ján Filip
ÚVOD Krúžok PROJEKT Krúžok LINKY