Tu nájdete množstvo fotiek, väčšinou veľmi starých, z centra Bratislavy.

Začnime hradom, palácmi, kúriami a významnejšími meštianskymi domami:

Pokračujme kostolmi, kláštormi a kaplnkami a inými cirkevnými pamiatkami:

Ďalšie významné budovy:

Židovská synagóga a cintoríny

Meštianske domy

O niečo novšie bytové domy

Ešte vily

Pár priemyselných pamiatok:

Drobnejšie pamiatky:

A nakoniec, čo zvýšilo