Radničné námestie.
  • Historické centrum je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO,
  • námestie okrem gotickej baziliky a radnice zahŕňa desiatky pôvodne stredovekých meštianskych domov,
  • mestské hradby a bašty patria k najzachovalejším na Slovensku,
  • spolu s Košicami a Prešovom má najhodnotnejšie židovské pamiatky, časť z nich sa nachádza v židovskom suburbiu,
  • Bardejovské kúpele s historickými kúpeľnými domami, hotelmi, vilami a najstarším skanzenom na Slovensku.

Centrum Bardejova sa viac ako iné slovenské mestá podobá na stredoveké mestečko. Platí to predovšetkým o Radničnom námestí s gotickou bazilikou svätého Egídia a radnicou, ale aj o zrejme najzachovalejšom stredovekom opevnení na Slovensku. Medzi ojedinelé pamiatky patrí aj súbor budov židovského predmestia mimo historického jadra. Ani Bardejov však neobišiel bývalý režim, za ktorého sa síce pamiatky v stredovekom jadre rekonštruovali, ale ulice a domčeky v jeho okolí postihlo masové búranie.

Bardejov v stredoveku patril medzi slobodné kráľovské mestá. Rozvíjal sa vďaka diaľkovému obchodu i remeslám. Počtom cechov patril medzi najvýznamnejšie mestá na území Slovenska. Veľký význam mal i v období reformácie, keď na tamojšej škole pôsobil žiak významného Lutherovho spolupracovníka Filipa Melanchtona Leonard Stöckel. Treba poznamenať, že po neúspešných stavovských povstaniach proti Habsburgovcom aj Bardejov zasiahla rekatolizácia a evanjelici, tak ako inde, prestali dominovať.

Takto vyzerá Radničné námestie z veže baziliky sv. Egídia.

Po povstaniach sa význam Bardejova celkovo stratil a mesto, hoci sa postupne modernizovalo, sa stávalo nanajvýš centrom okrajovej a menej rozvinutej časti Rakúsko-Uhorska či prvej Československej republiky. To všetko spôsobilo, že sa centrum do veľkej miery zakonzervovalo v pôvodnej podobe, viac ako inde na Slovensku.

Budova Stöckelovej Humanistickej školy je jednou z pamiatok na priestrannom Radničnom námestí. Meštianske domy sú pôvodne stredoveké a na rozdiel od väčšieho Prešova ich renesancia a neskoršie stavebné štýly upravili menej, takže z nich stále vyžaruje starodávna atmosféra. Goticko-renesančná radnica stojí uprostred námestia. Bazilika, ktorá slúži sčasti aj ako múzeum, má viac ako desiatku gotických krídlových oltárov, svojím vnútorným vybavením tak patrí k najvýznamnejším na Slovensku.

Stredoveké mesto tvorili okrem námestia aj ďalšie ulice. Paralelne s námestím vedie Stöcklova a Kláštorská, kolmo na námestie ústi Veterná s Katovým domom a Františkánska, kde stojí kláštor a ďalší gotický kostol. Hradby kopíruje ulička Na hradbách.

Opevnenie Bardejova patrí k najzachovalejším na Slovensku.

Z niekdajších stredovekých hradieb stále existuje veľká časť vrátane približne polovice z pôvodných bášt. Mestské brány z veľkej časti zbúrali ešte za Rakúsko-Uhorska, aby uvoľnili cestu na rozširovanie mesta. Nárast počtu obyvateľov nebol tak dynamický ako inde, napriek tomu predsa len v meste v tomto období pribudlo viacero zaujímavých budov. Z konca 19. alebo 20. storočia pochádza budova gymnázia, kalvária nad mestom či gréckokatolícky kostol neďaleko námestia. O niečo starší, z prelomu 18. a 19. storočia je kostol evanjelikov.

Od 18. storočia boli dejiny mesta do veľkej miery spojené s prílivom židovského obyvateľstva, v ktorom prevládla najkonzervatívnejšia chasidská skupina. Dodnes patrí Bardejov spolu s Prešovom a Košicami k mestám s najväčším počtom zachovaných židovských pamiatok. Najstaršia synagóga v židovskom suburbiu na Mlynskej ulici pochádza z prvej polovice 19. storočia a napriek tomu, že jej priestory využíval železiarsky obchod, má zachovaný pôvodný interiér. Komplex budov dopĺňajú rituálne kúpele (mikve) a bejt midraš, kde sa študovali náboženské knihy.

Židovské suburbium, kúpele mikve. Mlynská ulica.

Ďalšie dve synagógy mali židia aj v stredovekom jadre. Chrám na Kláštorskej ulici si ešte zachoval pôvodný vzhľad, ďalšiu synagógu na Stöcklovej za bývalého režimu totálne prestavali na školu a kto nevie, aký bol pôvodný účel budovy, ju nemá ako rozpoznať. Ako takmer v žiadnom meste na Slovensku, ani v Bardejove nechýba židovský cintorín.

Socializmus Bardejovu venoval pomerne veľkú pozornosť. Mesto bolo centrom veľkého okresu a nastali dve vývojové tendencie. Staré jadro bolo vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu a rekonštruovalo sa. Zároveň však na uličkách mimo neho (ako Dlhý rad, Krátky rad, Starý blich, Slovenská a mnohých ďalších) bagre likvidovali pôvodné prízemné domčeky, aby na ich mieste vyrástli paneláky a občianska vybavenosť. Zbúraniu podľahol starý mlyn či panský majer. Židovské suburbium sa ocitlo uprostred socialistických budov. V Bardejove zároveň vyrástli priemyselné podniky ako obuvnícky JAS, ZŤS či Frucona.

K Bardejovu patria aj Bardejovské kúpele. Za Rakúsko-Uhorska patrili k významnejším v krajine, čo dodnes dokumentujú nielen staré kúpeľné domy, ale aj viac ako desiatka menších viliek. Aj medzi nimi sa však za bývalého režimu objavili nové stavby.

Drevený gréckokatolícky chrám z Mikulášovej v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch.

V súčasnosti Bardejov patrí k turisticky najviac vyhľadávaným mestám na východnom Slovensku, čo ešte podporil zápis do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO v roku 2000. V radnici a jednom z meštianskych domov na námestí sú nainštalované múzeá, kde sa dajú nájsť exponáty z histórie mesta a výstava ikon. Okrem toho je v meste ešte prírodovedné múzeum a v Bardejovských kúpeľoch najstarší skanzen na Slovensku z roku 1965.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Bardejove


Zaujímavé články o Bardejove


Fotogaléria

Fotky sú drvivou väčšinou z roku 2023. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, Slovak Jewish Heritage, IAJGS, Šarišského múzea, penziónu Augistineum, webu pamiatkynaslovensku.sk a FB profilu o Bardejovskej Novej Vsi.