Kaštieľ v Šali vám môže oprávnene pripomínať známejší bytčiansky zámok.
  • Najväčšou pamiatkou je renesančný kaštieľ pripomínajúci bytčiansky zámok,
  • z 19. a prvej polovice 20. storočia sa zachovalo niekoľko poschodových budov vrátane ľudovej školy, družstva proti záplavám či okresného úradu podľa projektu Milana Michala Harminca,
  • v domčeku s trstinovou strechou je múzeum ľudového bývania.

Paneláky v centre mesta aj prízemné domčeky s renesančným kaštieľom, lesy okolo Váhu a komíny Dusla. Asi takto vyzerá Šaľa. Mesto sa v podstate delí na dve väčšie časti, ktoré rozdeľuje Váh. Centrum mesta sa nachádza na pravom brehu, bývalá samostatná obec Veča, kde leží aj Duslo, na ľavom brehu.

Šaľa má dlhú históriu až do praveku, našiel sa tu aj úlomok lebky neandertálskeho človeka. Nikdy však nepatrila medzi väčšie mestá. Od roku 1598 tu niekoľko rokov sídlilo jezuitské kolégium, ktoré navštevovali stovky žiakov a bolo známe v celom Uhorsku. Tradíciu, ktorá sa ani nestačila rozvinúť, rýchlo prerušili protihabsburské povstania. Najväčšou pamiatkou Šale je renesančný kaštieľ. Podobá sa na známejší zámok Thurzovcov v Bytči. Sídli v ňom archív ministerstva vnútra.

Zatiaľ čo okolité mestá ako Sereď, Šurany alebo Nové Zámky vyrástli na prelome 19. a 20. storočia spolu so svojimi cukrovarmi, železnicou či inými priemyselnými podnikmi, Šali zostal pomerne vidiecky charakter. Tunajší parný mlyn napríklad zamestnával len 14 pracovníkov.

V centre stálo v posledných rokoch Uhorska len niekoľko poschodových budov – škola, ktorá sa dá dodnes vidieť oproti kostolu a budova protipovodňového spolku na kraji súčasného centra. Ešte na začiatku 19. storočia nahradil pôvodný chrám dnešný kostol svätej Margity v empírovom slohu. Niekoľko budov pribudlo za prvej republiky, keďže Šaľa bola okresným mestom.

Inak centrum za komunizmu, keď sa počet obyvateľov najmä po výstavbe chemičky Duslo zniekoľkonásobil, poznačili radikálne zásahy. Napríklad múzeum ľudového bývania, malý domček s trstinovou strechou, dnes stojí neďaleko Hlavnej ulice uprostred panelákov. V časti Veča, bližšie k dnešnému Duslu, zostala ešte kúria z 19. storočia a pomerne rozsiahly židovský cintorín. Židia pôvodne bývali len vo Veči, až neskôr sa presťahovali i na druhý breh Váhu. Pomerne ďaleko od samotnej Šale v osade Hetmín sa dal vidieť ešte iný kaštieľ, ktorý sa však postupne zmenil na ruinu.

Tieto fotky sú z roku 2015.

A tieto sú už veľmi staré z roku 2007 a je na nich aj časť Veča.