Stará Turá. Katolícky kostol a bývalá katolícka ľudová škola.
  • Jednou z najstarších pamiatok je veža na cintoríne nazývaná husitská, hoci v skutočnosti nie je husitská,
  • podnikanie s výrobou bryndze sa do Detvy rozšírilo práve zo Starej Turej,
  • pamiatkami z 18. storočia sú obecný dom a oba kostoly. Železničná stanica a meštianska škola sú z prvej republiky.

Barokový obecný dom, dva kostoly, ľudové domy či pranier ešte stále pripomínajú históriu kopaničiarskeho, silne evanjelického mestečka Starej Turej. Tieto pamiatky je však potrebné hľadať medzi panelákmi a socialistickými budovami. Komunistický režim centrum Starej Turej podobne ako na neďalekej Myjave nemilosrdne zlikvidoval. Aj na webovej stránke Starej Turej sa diplomaticky písalo, že podoba mesta príliš neharmonizuje s jeho označením „Stará“.

Názov Stará Turá získalo mestečko v 16. storočí, keď rodina Basilidesovcov z Turovej pri Zvolene na úteku pred Turkami založila dnešnú časť Myjavy Turú Lúku, pôvodne aj Turie Pole. Aby sa od nej mestečko odlíšilo, prijalo názov Stará Turá.

Jednou z najstarších pamiatok je renesančná, takzvaná husitská veža na kopci nad mestom, na evanjelickom cintoríne. S husitmi však nič spoločné nemá. Toto pomenovanie jej prisúdili až v modernej dobe. Vtedy vznikla legenda, že Myjavu, Brezovú pod Bradlom a Starú Turú založili husiti a dodnes tam žijú ich potomkovia.

Obyvatelia Starej Turej sa v skutočnosti nezachovali voči bývalým husitom práve najlepšie – mestské výsady od kráľa Mateja Korvína získali v roku 1467 vďaka tomu, že zajali utekajúceho veliteľa bratríkov Jana Švehlu. Staroturania vďaka výsadám nemuseli platiť dane a mýta, čo podnietilo rozvoj obchodu, Švehlu, naopak, mučili a obesili. Veža zrejme v minulosti patrila k už neexistujúcemu kostolu.

Pôvodné zbúrané centrum Starej Turej tvorili väčšinou rodinné domy. Podobne ako na Myjave ani v Starej Turej nesídlila šľachta a obyvateľstvo bolo silne roľnícke. Koncom 18. storočia založil mäsiar Ján Vagač zo Starej Turej v Detve bryndziareň. Ďalší Staroturania stáli za bryndziarskymi podnikmi v Liptovskom Mikuláši alebo vo Zvolene. Na prelome 19. a 20. storočia však v meste nevznikli väčšie podniky, ktoré by podnietili výraznejší rozvoj. 

Zlomok starých domov sa ešte na hlavnej ulici SNP zachoval v okolí katolíckeho kostola z 18. storočia, kde sa dá nájsť aj pranier. Bývalý obecný dom zas leží na paralelnej Hurbanovej ulici za panelákmi. Neďaleko na katolíckom cintoríne stojí kalvária z 19. storočia.

Napriek tomu, že evanjelici mali v Starej Turej silné postavenie, ich súčasný kostol je novší ako katolícky. Je to dôsledok známeho príbehu – počas rekatolizácie v 17. a 18. storočí pôsobil v meste väčšinou len katolícky farár a evanjelici si svoj kostol postavili po Tolerančnom patente Jozefa II. koncom 18. storočia. Známym evanjelickým farárom v Starej Turej bol August Roy. Jeho dcéry Kristína a Mária Royové sa venovali charite a spisovateľskej tvorbe. Kristína Royová založila za prvej republiky sirotinec známy ako Domov bielych hláv, ktorého budova dodnes existuje.

Keď som bol v Starej Turej v roku 2008, zrejme najviac ohrozenou pamiatkou Starej Turej bol židovský cintorín. Z niekoľkých desiatok hrobov som už nevidel ani jeden nepoškodený. Pár pováľaných pomníkov ležalo v kríkoch medzi smeťami. Podľa niektorých obyvateľov hroby z cintorína miestni rozkrádali a primiešavali do betónu, miznúť začal dokonca aj múrik okolo cintorína. Dobrovoľníci sa však postarali o jeho obnovu, o čom som sa mohol pri ďalšej návšteve v roku 2022 presvedčiť.

Komunistická prestavba mesta súvisela s rozširovaním najväčšieho miestneho podniku, ktorý za prvej republiky a Slovenského štátu patril bratom Micherovcom a pôvodne mal vyrábať vodomery či plynomery, neskôr však slúžil ako zbrojovka. Tento podnik po vojne začal fungovať pod názvom Presná mechanika, potom Chirana a pracovala v ňom zhruba polovica obyvateľov Starej Turej.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Starej Turej


Zaujímavé články o Starej Turej


Fotogaléria

Fotky sú z rokov 2022 a 2021. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, informačných materiálov mesta Stará Turá, evanjelického cirkevného zboru a IAJGS.