Nový župný dom. 18. storočie. Námestie osloboditeľov.
  • Bol centrom Liptovskej stolice, na námestí stojí starší aj novší župný dom,
  • katolícky kostol sv. Mikuláša pochádza zo stredoveku, na evanjelickej fare pôsobil Michal Miloslav Hodža.
  • mal prvého židovského primátora v Uhorsku, tunajšia synagóga patrí k trom najväčším na Slovensku,
  • veľký počet kúrií a kaštieľov v mestských častiach – Okoličné, Palúdzka a Liptovská Ondrašová.

Liptovský Mikuláš patrí k najviac historickým mestám Žilinského kraja. Vďačí za to okrem iného svojmu postaveniu ako sídla Liptovskej stolice, ktorým sa stal od 17. storočia. Na centrálnom námestí sa dajú nájsť dva župné domy, historické jadro počíta niekoľko desiatok meštianskych domov, dva historické kostoly a jednu z najväčších slovenských synagóg. Okrem toho je Mikuláš v popredí medzi slovenskými mestami čo sa týka počtu kaštieľov a kúrií.

V stredoveku Liptovský Mikuláš patril medzi zemepanské mestečká s trhovými a jarmočnými výsadami. Dominantným vlastníkom Mikuláša bol rod Pongrácovcov z neďalekej Ondrašovej, dnes jednej z častí mesta. Neskôr sa Pongrácovci presídlili do mesta a na námestí si postavili kúriu, ktorá dodnes stojí, a je v nej umiestnené múzeum výtvarníka Kolomana Sokola.

Najnápadnejšími budovami na centrálnom Námestí osloboditeľov sú katolícky kostol svätého Mikuláša zo stredoveku a novší z dvojice župných domov. Pochádza z 18. storočia a dodnes slúži administratíve ako sídlo okresného úradu. Predtým sídlili stoliční predstavitelia v Ilesházyovskej kúrii, v súčasnosti múzeu Janka Kráľa. Ide o stredovekú budovu s arkádami v radovej zástavbe. Donedávna sa spájala sa aj s osudom známeho zbojníka Juraja Jánošíka, historik Ferdinand Uličný však uvádza, že ho nesúdili tam, ale zrejme v Pongrácovskej kúrii. V pivnici Ilesházyovskej kúrie tieto udalosti pripomína Mikulášska mučiareň – múzeum vtedajšej justície.

Okrem hlavného námestia má do veľkej miery neporušenú historickú zástavbu i priľahlá Ulica 1. mája. Tranovského ulica patrila tradične mikulášskym evanjelikom. Stojí na nej evanjelický kostol z konca 18. storočia, bývalá fara, na ktorej v 19. storočí pôsobil Michal Miloslav Hodža a niekdajšia evanjelická škola, v súčasnosti upravená ako výstavný priestor galérie maliara Bohúňa. Staršie domy sa dajú nájsť aj na Hodžovej ulici. Predovšetkým budova bývalého Hodžovho štátneho reálneho gymnázia vďaka svojej vežičke siluetou konkuruje mikulášskym kostolom. Školská ulica ponúka pohľad na bývalý jezuitský kláštor z 18. storočia. Táto budova neskôr slúžila ako súd a dnes je v nej múzeum jaskyniarstva.

Liptovský Mikuláš nebol iba centrom slovenských národovcov v 19. storočí, ale aj silne židovským mestom. O tejto histórii sa na Slovensku vie len málo, aj keď Mikuláš bol prvým uhorským mestom, ktoré malo židovského primátora (Isaaca Dinera od roku 1865). Mikulášsku synagógu na Hollého ulici prestavoval do dnešnej podoby začiatkom 20. storočia známy architekt Lipót Baumhorn. Dnes slúži ako výstavný priestor. Zle dopadol židovský cintorín, ktorý úmyselne zničil bývalý režim a nezostalo po ňom vôbec nič.

K Liptovskému Mikulášu patria aj viaceré predtým samostatné zemianske dediny. Vďaka nim má mesto minimálne desiatku kaštieľov a kúrií. Najviac ich je v Okoličnom, ktorému dominuje renesančný kaštieľ rodiny Okoličányiovcov. Okrem toho stojí v tejto časti gotický kostol s františkánskym kláštorom a dve pamiatkovo chránené kúrie. Nezaostáva ani Palúdzka. Starší kaštieľ Vranovo nesie nápis Jánošikovo väzenie, pretože podľa tradície práve tam zlapaný zbojník čakal na súdny proces. Historik Miroslav Nemec to však považuje skôr za nepravdepodobné. Novší kaštieľ prezývajú Bocian.

Kúrie sa nachádzajú aj v Liptovskej Ondrašovej. Ešte za prvej republiky s Mikulášom splynula dedina Vrbica s evanjelickým kostolom a rodným domom spisovateľa a nacionalistického politika Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej Martákovej.

Centrum Liptovského Mikuláša ovplyvnil aj komunizmus. Nie je to prekvapujúce, keďže mesto sa stalo v 60. rokoch jediným sídlom okresu na Liptove. Okrem zničeného židovského cintorína sa staré domy búrali napríklad na Štúrovej, kde vyrástol obchodný dom Prior. Príliš veľa pôvodných domčekov nezostalo ani vo Vrbici.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Liptovskom Mikuláši


Zaujímavé články o Liptovskom Mikuláši


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2022. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, zásad ochrany pamiatkovej zóny, Galérie P.M. Bohúňa, NBS, Múzea Janka Kráľa, slovenskehrady.sk, farnosti Palúdzka a webov spolokseptentrio.sk a okolicne.szm.sk.