Železničná stanica.
  • Jedno z dvoch miest na Slovensku postavených až po druhej svetovej vojne,
  • v železničiarskom klube pri stanici sa v roku 1968 konali rokovania medzi Brežnevom a Dubčekom. Budova dodnes existuje.

Čierna nad Tisou je jedným z dvoch miest na Slovensku, ktoré vznikli až po druhej svetovej vojne. Začala sa stavať v roku 1946 spolu so stanicou na prekladanie tovaru zo sovietskej širokorozchodnej trate na klasickú európsku. Na vzhľade mesta sa jeho krátka história plne odráža – národnostne zmiešané mesto tvoria väčšinou bytovky, železničiarsky klub a moderný kostol.

Mestečko by možno nikdy nebolo existovalo, nebyť zmien hraníc po druhej svetovej vojne. Nešlo len o to, že Sovietsky zväz si privlastnil Podkarpatskú Rus patriacu predtým Československu, ale aj o zmenu hraníc medzi Slovenskom a týmto regiónom. Sovieti totiž zabrali aj pôvodne slovenské mesto Čop, kde sa križovali železničné trate smerom do Užhorodu a Mukačeva.

Prekládková stanica sa považovala za najväčší suchozemský prístav v strednej Európe. Železničná stanica v Čiernej nad Tisou má preto množstvo koľají. Prekladanie tovaru však po revolúcii už nie je také intenzívne, čo malo vplyv i na miestnu zamestnanosť.

Oproti stanici stojí klub železničiarov. Práve v tejto budove na prelome júla a augusta v roku 1968 prebehli známe rokovania medzi sovietskou delegáciou na čele s Brežnevom a československými reformnými komunistami. Schôdzka, ktorá sa sa skončila dôrazným varovaním Prahe, bola už predzvesťou invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Sovietska delegácia však v meste nebývala, každý deň ju vozil do Čiernej nad Tisou špeciálny vlak.

Pri stanici sa ešte dá vidieť park so schátranými lavičkami a vilka, ktorá má asi ako jediná budova v meste trochu historickejší vzhľad. Atmosféru stanice dopĺňa ešte vystavená parná lokomotíva. Vzhľadom na minulosť mesta príliš neprekvapia ani niektoré miestne názvy – Námestie pionierov, ulica Dukelských hrdinov či Obrancov mieru. V hale na stanici som videl veľkú maľbu sovietskeho tanku. Čierna nad Tisou leží blízko nielen k Ukrajine, ale aj k Maďarsku. Približne 60 percent obyvateľov tvorili v roku 2011 Maďari.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Čiernej nad Tisou

  • Nenašiel som žiadne múzeum ani galériu, ku ktorej by som mohol dať odkaz na otváracie hodiny.

Zaujímavé články o Čiernej nad Tisou


Fotogaléria

Väčšina fotiek je z roku 2007. Klub železničiarov možno nájsť aj na dobových fotografiách zo schôdzky medzi Dubčekom a Brežnevom.