Ulica R. Jašíka.
  • V 19. a na začiatku 20. storočia sa zaraďovala medzi najväčšie obce na území Slovenska, patrili k nej aj dediny, ktoré sú dnes samostatné,
  • v centre mesta stojí kostol z 18. storočia, niekoľko poschodových starších domov aj prízemné ľudové domčeky.

Aj keď Turzovka patrila za prvej republiky medzi väčšie sídla na Slovensku a mala viac ako 8000 obyvateľov, jej centrum príliš mestský vzhľad nemá. Mesto bolo totiž do veľkej miery konglomerátom kopaníc a osád zo širokého okolia. Na hlavnej ulici sa dá nájsť niekoľko starších poschodových domov i kostol z 18. storočia.

Ako to už názov napovedá, pri zrode Turzovky stál uhorský magnátsky rod Thurzovcov. Osadu založil palatín Juraj Thurzo záverom 16. storočia, cieľom jej existencie mala byť ochrana thurzovských území pred valašskou kolonizáciou zo susedného panstva. V 19. a na začiatku 20. storočia mala veľký počet obyvateľov a zaraďovala sa medzi najväčšie obce v krajine. To sa však ešte k Turzovke rátali aj dnes samostatné obce Korňa, Klokočov a Dlhá nad Kysucou.

Na kopaniciach sa dajú nájsť stále ľudové domy, v centre mesta je dokladom tradičného staviteľstva socha Jána Nepomuckého z 19. storočia. Zaujímavou kombináciou uhorsko-československých tradícií je busta Milana Rastislava Štefánika. Podľa tabule totiž stojí na základe mileniárneho pamätníka, pripomínajúceho tisíce výročie príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Podobné pomníky sa na prelome 19. a 20. storočia stavali po celom Uhorsku.

Vzhľadom na kopaničiarsky charakter Turzovky trochu prekvapuje, že mala i svoju neveľkú židovskú komunitu. Jej synagóga z konca 19. storočia sa rovnako ako väčšina podobných stavieb nezachovala. Židovský cintorín však stále existuje, aj keď poškodený. Jeho fotografie nájdete na stránke Žilina Gallery. Z hľadiska náboženstva súčasná Turzovka patrí plne katolíckemu vierovyznaniu. Neďaleká hora Živčáková je pútnickým miestom.

Fotky sú z roku 2008.