• V 19. a na začiatku 20. storočia sa zaraďovala medzi najväčšie obce na území Slovenska, patrili k nej aj dediny, ktoré sú dnes samostatné,
  • v centre mesta stojí kostol z 18. storočia, niekoľko poschodových starších domov aj prízemné ľudové domčeky.

Aj keď Turzovka patrila za prvej republiky medzi väčšie sídla na Slovensku a mala viac ako 8000 obyvateľov, jej centrum príliš mestský vzhľad nemá. Bola totiž do veľkej miery súborom kopaníc a osád zo širokého okolia. Na hlavnej ulici sa dá nájsť niekoľko starších poschodových domov i kostol z 18. storočia.

Ako to už názov napovedá, pri zrode Turzovky stál uhorský magnátsky rod Thurzovcov. Osada vznikla záverom 16. storočia, palatín Juraj Thurzo v nej nariadil vystavať evanjelický kostol a faru. Cieľom jej existencie mala byť ochrana thurzovských území pred valašskou kolonizáciou zo susedného panstva. V 19. a na začiatku 20. storočia mala veľký počet obyvateľov a zaraďovala sa medzi najväčšie obce v krajine. To sa však ešte k Turzovke rátali aj dnes samostatné obce Korňa, Klokočov a Dlhá nad Kysucou.

Na kopaniciach sa dajú nájsť stále ľudové domy, v centre mesta je dokladom tradičného staviteľstva socha Jána Nepomuckého z 19. storočia. Zaujímavou kombináciou uhorsko-československých tradícií je busta Milana Rastislava Štefánika. Podľa tabule totiž stojí na základe mileniárneho pamätníka, pripomínajúceho tisíce výročie príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Podobné pomníky sa na prelome 19. a 20. storočia stavali po celom Uhorsku. Za komunizmu skončila busta v studni, no po roku 1989 ju opäť nainštalovali.

Vzhľadom na kopaničiarsky charakter Turzovky trochu prekvapuje, že mala i svoju neveľkú židovskú komunitu. Jej synagóga z konca 19. storočia sa rovnako ako väčšina podobných stavieb nezachovala. Židovský cintorín však stále existuje, aj keď poškodený. Jeho fotografie nájdete na stránke Žilina Gallery. Dnes je Turzovka takmer výlučne rímskokatolícka, ak neberieme do úvahy ľudí bez vyznania. Neďaleká hora Živčáková je pútnickým miestom.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Turzovke


Zaujímavé články o Turzovke


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2008. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, Pammap, webu mesta Turzovka a historických pohľadníc.