Pravoslávny kostol z roku 1949
  • Mesto má viacero pamiatok na prvú svetovú vojnu, prechádzal tadiaľ front,
  • v centre je múzeum Andyho Warhola, ktorého rodina pochádzala z neďalekej obce Miková,
  • židovský cintorín v časti Vydraň pochádza ešte zo 17. storočia.

Medzilaborce ležia na severovýchode pri poľských hraniciach v jednej z najodľahlejších polôh, aké na Slovensku môžu byť. Len z Humenného ide údolím Laborca do tohto mestečka autobus alebo vlak viac ako hodinu. Mesto má niekoľko pamiatok na prvú svetovú vojnu, viackrát tadiaľto totiž prechádzal front. Socha s múzeom v centre zas pripomínajú maliara Andyho Warhola.

Pri príchode do Medzilaboriec sa nedá prehliadnuť najväčší z tunajších kostolov. Patrí pravoslávnej cirkvi, ku ktorej sa hlási takmer polovica obyvateľstva. Aj keď vyzerá historicky, v skutočnosti ho postavili až po druhej svetovej vojne v štýle ruských chrámov. Medzilaborce sú zároveň mestom s najväčším podielom Rusínov na Slovensku – tvoria viac ako tretinu obyvateľov.

So staršími stavbami je to v tomto meste biednejšie. Medzilaborce nikdy nemali mestské privilégiá a hoci v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska boli okresným mestom, chýbal významnejší priemysel a s tým spojený stavebný rozvoj. Mesto navyše silne ovplyvnila socialistická architektúra. K historickým pamiatkam tak patrí najmä menej nápadný gréckokatolícky kostol z 18. storočia a cintoríny z prvej svetovej vojny. Tých je v meste viacero, jeden sa napríklad nachádza pri klasickom cintoríne na Cintorínskej ulici.

Boje za prvej svetovej vojny na Slovensku prebiehali len na severovýchode územia, kam cez Karpaty prenikla ruská cárska armáda. Medzilaborce boli viackrát zničené a časť obyvateľov evakuovaná. Spomienkou na prvú svetovú vojnu je aj pamätník dvoch československých legionárov. Stojí na okraji mesta smerom k železničnej stanici hneď vedľa katolíckeho kostola. Ten je raritou. Nie však preto, že pochádza zo začiatku 20. storočia, ale preto, že sa nachádza v regióne, kde inak dominujú východné cirkvi.

Takmer úplne neznámou históriou Medzilaboriec sú naopak dejiny jej židovskej komunity. Pred vojnou tvorili Židia takmer polovicu obyvateľov mesta a židovský cintorín pri pričlenenej obci Vydraň má niekoľko sto rokov. Veľká časť východoslovenských miest bola charakteristická práve silným podielom židovského obyvateľstva, platilo to i o Humennom, Michalovciach, Stropkove či Vranove.

Dnešné Medzilaborce lákajú turistov predovšetkým na slávneho predstaviteľa pop-artu Andyho Warhola. Umelec sa narodil v Spojených štátoch, jeho rodina však pochádzala z neďalekej Mikovej. Múzeum, ktoré zakladala jeho americká nadácia, je natreté pestrými farbami a dá sa spoznať aj vďaka Warholovej soche s dáždnikom.

Fotky sú z rokov 2007 a 2010.