Pravoslávny chrám sv. Ducha z roku 1949 pôvodne postavený ako pomník padlých.
  • Mesto má viacero pamiatok na prvú svetovú vojnu, prechádzal tadiaľ front,
  • v centre je múzeum Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková. Aktuálne sa rekonštruuje.
  • židovský cintorín v časti Vydraň pamiatkari datujú na začiatok 18. storočia.

Medzilaborce ležia na severovýchode pri poľských hraniciach v jednej z najodľahlejších polôh, aké na Slovensku môžu byť. Len z Humenného ide údolím Laborca do tohto mestečka autobus alebo vlak zhruba hodinu. Mesto má niekoľko pamiatok na prvú svetovú vojnu, prechádzal tadiaľ totiž front. Socha s múzeom v centre zas pripomínajú maliara Andyho Warhola.

Pri príchode do Medzilaboriec sa nedá prehliadnuť najväčší z tunajších kostolov. Patrí pravoslávnej cirkvi, ku ktorej sa hlási viac než tretina obyvateľstva. Aj keď vyzerá historicky, v skutočnosti ho postavili až po druhej svetovej vojne v novobyzantskom štýle. Medzilaborce sú zároveň mestom s najväčším podielom Rusínov na Slovensku – v roku 2011 tvorili viac ako tretinu obyvateľov.

So staršími stavbami je to v tomto meste biednejšie. Medzilaborce nemali mestské privilégiá a hoci v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska boli okresným mestom, chýbal významnejší priemysel a s tým spojený stavebný rozvoj. Mesto navyše silne ovplyvnila socialistická architektúra. K historickým pamiatkam tak patrí najmä menej nápadný gréckokatolícky kostol z 18. storočia a cintoríny z prvej svetovej vojny. Tých je v meste viacero, jeden sa napríklad nachádza pri klasickom cintoríne na Cintorínskej ulici.

Boje za prvej svetovej vojny na Slovensku prebiehali len na severovýchode územia, kam cez Karpaty prenikla ruská cárska armáda. Medzilaborce boli viackrát zničené a mesto na svojom webe píše, že dve tretiny obyvateľov evakuovali až k Debrecínu a Miškovcu. Spomienkou na prvú svetovú vojnu je aj pamätník českej družiny a dvoch jej padlých členov. Stojí na okraji mesta smerom k železničnej stanici hneď vedľa katolíckeho kostola. Ten je zvláštnosťou. Nie až tak preto, že pochádza zo začiatku 20. storočia, ale preto, že sa nachádza v regióne, kde inak dominujú východné cirkvi.

Menej známou históriou Medzilaboriec sú naopak dejiny jej židovskej komunity. Pred vojnou tvorili Židia približne tretinu obyvateľov mesta a židovský cintorín pri pričlenenej obci Vydraň má niekoľko sto rokov. Veľká časť východoslovenských miest bola charakteristická práve silným podielom židovského obyvateľstva, platilo to i o Humennom, Michalovciach, Stropkove či Vranove.

Dnešné Medzilaborce lákajú turistov predovšetkým na slávneho predstaviteľa pop-artu Andyho Warhola. Umelec sa narodil a žil v Spojených štátoch, jeho rusínski rodičia však pochádzali z neďalekej Mikovej. Múzeum, do ktorého dielami prispela jeho americká nadácia, je natreté pestrými farbami a dá sa spoznať aj vďaka Warholovej soche s dáždnikom. Aktuálne sa však rekonštruuje a je dlhodobo zatvorené.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Medzilaborciach


Zaujímavé články o Medzilaborciach


Fotogaléria

Fotky sú z rokov 2023 a 2010. Popisy k fotkám sú podľa Pamiatkového úradu SR a gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho farského úradu.