• Má najmenej historický vzhľad z oravských miest, časť centra zbúrali počas výstavby Oravskej priehrady,
  • súčasťou mesta je Slanický ostrov s kostolom, ktorý slúži ako múzeum a galéria.

Námestovo má najmenej historický vzhľad zo všetkých oravských miest. Za Rakúsko-Uhorska a prvej republiky síce bolo okresným mestom a rôzne historické budovy nechýbali ani tu. Boje počas druhej svetovej vojny ho však ťažko poškodili a spodnú časť Námestova navyše zatopila Oravská priehrada dostavaná za bývalého režimu v 50. rokoch.

Dejiny Námestova nie sú až také dlhé. Prvé námestovské usadlosti začali vznikať v 16. storočí valašskou kolonizáciou. Obec a neskôr mestečko sa však vďaka trhom a obchodu s plátnom stalo postupne centrom Hornej Oravy, v histórii dlho jedného z najchudobnejších regiónov Slovenska. V Námestove pôsobil aj básnik Pavol Országh Hviezdoslav, mal tam 20 rokov svoju advokátsku prax.

Najväčšou pamiatkou v centre je katolícky kostol. Jeho najstaršiu časť postavili za čias magnátskeho rodu Thurzovcov ako evanjelickú kaplnku, v ďalších storočiach ho postupne zväčšili a prestavali do dnešnej podoby. Spája so smutným príbehom, vrah so sekerou tam v roku 1960 zabil troch ľudí.

Inak námestie tvoria skôr novšie budovy, z ktorých ani jedna nie je pamiatkovo chránená. Aj veľká socha Hviezdoslava pochádza už z obdobia bývalého režimu. Vytvoril ju sochár Fraňo Štefunko, autor staršej prvorepublikovej sochy Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

K zachovaným starším stavbám patrí ešte veľká Murínovská hrobka, ktorá je neprehliadnuteľnou dominantou miestneho cintorína. V chatovej oblasti pri Oravskej priehrade prežilo aj niekoľko náhrobkov židovského cintorína. Opätovne ho rekonštruovalo miestne občianske združenie Pamätaj po vandalskom útoku v roku 2019. Synagóga sa naopak nezachovala, zničená bola už za vojny.

Oravskej priehrade padlo okrem spodnej časti Námestova za obeť aj niekoľko celých obcí. Kostol z jednej z nich, zo Slanice, zostal stáť na priehrade na ostrove. Dnes je v ňom múzeum a na ostrov sa dá preplaviť loďou z námestovského prístavu alebo na prenajatom člnku.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Námestove


Zaujímavé články o Námestove


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2008. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, farnosti Námestovo, historických pohľadníc, webu Námestovo a poklady jeho minulosti, ZŠ Komenského a zidovskycintorin.orava.sk.