Hviezdoslavovo námestie.
  • Má najmenej historický vzhľad z oravských miest, časť centra zbúrali počas výstavby Oravskej priehrady,
  • súčasťou mesta je Slanický ostrov s kostolom, ktorý slúži ako múzeum a galéria.

Námestovo má najmenej historický vzhľad zo všetkých oravských miest. Za Rakúsko-Uhorska a prvej republiky síce bolo okresným mestom a rôzne historické budovy nechýbali ani tu. Boje počas druhej svetovej vojny ho však ťažko poškodili a spodnú časť Námestova navyše zatopila Oravská priehrada postavená za bývalého režimu v 50. rokoch.

Dejiny Námestova nie sú až také dlhé. Prvé námestovské usadlosti začali vznikať v 16. storočí valašskou kolonizáciou. Obec a neskôr mestečko sa však vďaka trhom a obchodu s plátnom stalo postupne centrom Hornej Oravy, v histórii dlho jedného z najchudobnejších regiónov Slovenska. Približne 20 rokov v Námestove pôsobil básnik Pavol Országh Hviezdoslav.

Najväčšou pamiatkou v centre je katolícky kostol. Jeho najstaršiu časť postavili za čias magnátskeho rodu Thurzovcov ako evanjelickú kaplnku, prestavbou v 19. storočí sa zväčšil do dnešnej podoby. Inak námestie tvoria skôr novšie budovy, z ktorých ani jedna nie je pamiatkovo chránená. Aj veľká socha Hviezdoslava pochádza už z obdobia bývalého režimu.

K zachovaným starším stavbám patrí ešte veľká Murínovská hrobka, ktorá je neprehliadnuteľnou dominantou miestneho cintorína. V chatovej oblasti pri Oravskej priehrade prežilo aj niekoľko náhrobkov židovského cintorína. Synagóga sa naopak nezachovala, bola poškodená už za vojny.

Oravskej priehrade padlo okrem spodnej časti Námestova za obeť aj niekoľko celých obcí. Kostol z jednej z nich, zo Slanice, zostal stáť na priehrade na ostrove. Dnes je v ňom múzeum a na ostrov sa dá preplaviť loďou z námestovského prístavu alebo na prenajatom člnku z kempingu.

Fotky sú z roku 2008.