Erdődyovský zámok
  • Patrí medzi najviac historické mestá Trnavského kraja, vplyv na jeho vzhľad mal rod Erdődyovcov, postavili zámok a empírové divadlo a prestavali stredoveký špitál,
  • na námestí okrem kostola sv. Michala nájdete aj historickú budovu radnice či hotela Jeleň,
  • ako múzeum slúži aj bývalý františkánsky kláštor,
  • aj tu za socializmu zbúrali niektoré pamiatky, napríklad synagógu, časť jej vežičky stojí na židovskom cintoríne.

Hlohovec patrí medzi historickejšie mestá Trnavského kraja, hoci nemá také veľké historické jadro ako bývalé kráľovské mestá Trnava alebo Skalica. Okrem veľkého zámku po Erdődyovcoch sa v Hlohovci čiastočne zachovalo centrum s niekoľkými meštianskymi domami na námestí okolo kostola sv. Michala. Medzi zaujímavosti patrí komplex špitála s kostolíkom sv. Ducha. Kostolík vznikol ešte v stredoveku, budovu špitálu môžete vidieť vo verzii z konca 18. storočia. Aj v tomto mestečku však časť pamiatok v centre za bývalého režimu zbúrali.

V stredoveku existovali dva Hlohovce – Starý a Nový, ktoré neskôr postupne splynuli. Po vpáde Mongolov ho osídľovali aj nemeckí kolonisti, z čoho pochádza nemecký názov mesta Freistadt. Mestečko malo výsady, patrilo však zemepánom – boli to napríklad Thurzovci, Forgáchovci či Erdődyovci. Názov Freistadt alebo poslovenčený Fraštak si Hlohovec udržal až do čias prvej československej republiky. Vtedy však už Nemci tvorili v Hlohovci len nepatrnú menšinu.

Zámok, tak ako vyzerá dnes, postavili niekdajší majitelia panstva Erdődyovci na prelome 18. a 19. storočia na mieste niekdajšieho starého hradu. Za komunizmu bol v týchto barokových priestoroch detský domov a polepšovňa, pamätná tabuľa prezrádza, že tam zadržiavali mladistvých politických väzňov. V dávnejších časoch chátral a bol do neho zakázaný vstup, medzičasom sa však začal rekonštruovať. Zámok stojí v parku na kopci nad mestom a v jeho bezprostrednom okolí sa dá nájsť aj zaujímavé empírové divadlo z roku 1802, ktoré tiež postavili Erdődyovci. Príjemný je aj samotný park so sochami a zostrihanými kríkmi.

Kostol sv. Michala

Centrum Hlohovca je viac zmiešané. V strede námestia stojí gotický kostol sv. Michala, ktorý postavili v 13. storočí a neskôr upravovali. Kaplnka vedľa neho je novšia. Upúta aj hotel Jeleň, ktorého dnešná podoba sa nesie v typickom štýle uhorských mestečiek z konca 19. storočia, samotná budova je však staršia. Meštianskych domov je viacero, synagóga židovskej komunity už pri námestí sv. Michala chýba. Stavbu z 19. storočia zbúrali za socializmu, vežička z nej ešte stále stojí na neďalekom židovskom cintoríne.

Ten vznikol v 17. storočí a patrí k najstarším na Slovensku, niektoré hroby sú z 18. storočia a údajne je na ňom pochovaná stará matka nemeckého básnika Heinricha Heineho. Na cintorín sa dá dostať len po dohode, ale hroby je vidieť z vedľajšieho kresťanského cintorína.

Špitál, ktorý založil v 14. storočí jeden zo šľachtických majiteľov mesta Mikuláš Kont, je už prestavaný do podoby z 18. storočia a zásluhu na tom majú kto iný než Erdődyovci. Vedľa stojaci malý kostolík sv. Ducha je ešte gotický. Zoznam cirkevných pamiatok sa dá doplniť františkánskym kostolom a kláštorom, ktoré boli založené v 14. až 15. storočí a neskôr ich renesančne a barokovo upravili. V kláštore mesto zriadilo múzeum. Atmosféru Hlohovca dopĺňa viacero meštianskych domov – niektoré sú napríklad na hlavnom ťahu – Ulici SNP, alebo zaujímavý renesančný dom na Podzámskej ulici.

Súčasný Hlohovec väčšina ľudí pozná vďaka výrobe liekov. Predchodca súčasnej fabriky vznikol ešte za Slovenského štátu pod názvom Slovenské alkaloidy. Komunizmus sa na tvári Hlohovca podpísal nielen zásahmi v historickom centre, ale aj výstavbou viacerých sídlisk, jedno je napríklad hneď pod zámkom.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Hlohovci


Zaujímavé články o Hlohovci


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2024, niektoré z 2015. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR a zoznamu pamätihodností mesta Hlohovec.