Kaštieľ. 18. storočie. Sládkovičova ulica.
  • V 19. storočí ju ovplyvnila rodina Rhollovcov, ktorá založila železiarne,
  • v ich kaštieli je dnes múzeum, centrum je z veľkej časti socialistické.

Východoslovenské mesto Snina leží v odľahlom regióne na severovýchode Slovenska. Centrum mesta a predovšetkým námestie je takmer bez výnimky socialistické, hoci Snina má svoju historickú minulosť zemepanského mestečka, ktoré v 19. storočí silne ovplyvnila podnikateľská šľachtická rodina Rhollovcov. Najväčšou pamiatkou je rhollovský kaštieľ. Nájdete ho zrekonštruovaný neďaleko rieky Cirocha.

Rovnako ako väčšie Humenné, aj Sninu vlastnil v stredoveku magnátsky rod Drugethovcov, jeden z najvýznamnejších v krajine. Po meči vymreli v 17. storočí. Katolícky kostol, kalvária na cintoríne alebo kaštieľ pochádzajú z neskorších období.

Sninský kaštieľ postavila koncom 18. storočia vnučka Žigmunda Drugetha. Dokončovali ho už Rhollovci. Táto rodina ozdobila priestor pred kaštieľom najznámejšou sochou mesta – kovovým Herkulom. Odliali ho vo svojej zlievarni neďaleko mesta. Podnik spolu so železiarňou patril ku kľúčovým v regióne, neudržal sa však ani do konca 19. storočia. Čierna Herkulova socha je však námetom nejednej pohľadnice zo Sniny.

Neďaleký katolícky kostol pochádza pôvodne z 18. storočia, po revolúcii v roku 1989 si ho cirkev rozšírila a čiastočne prestavala. Aj preto má najmä jeho veža pomerne moderný vzhľad. Kaplnka Rhollovcov pri kalvárii na cintoríne vznikla v 19. storočí. Cintorín ponúka ešte jednu zaujímavosť – má svoju židovskú časť s desiatkami náhrobkov z 19. storočia.

Snina tradične patrila k chudobným regiónom. Po páde železiarní už v meste príliš veľký podnik až do konca druhej svetovej vojny nevyrástol, aj keď začiatkom storočia vystavali železnicu do Humenného. Za socializmu postavili strojársky podnik Vihorlat, ktorý v roku 2000 zbankrotoval.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Snine


Zaujímavé články o Snine


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2008 a 2015. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR a webu mesta.