• Za európsku raritu označujú Sobrančania gitarové múzeum,
  • sobranecké kúpele dlho chátrali, jedna historická budova sa však zachovala.

V najvýchodnejšom slovenskom meste Sobrance sa pamiatky hľadajú ťažko. Z niekdajších kúpeľov zostala jedna vila, centrum takmer neexistuje a ešte aj kostoly sú moderné. Príčinou sú ťažké boje za druhej svetovej vojny, ale aj opäť, tak ako inde, prestavby za socializmu.

História Sobraniec je v hrubých rysoch podobná ako u mnohých iných miest na východ od Košíc. V stredoveku boli trhovým mestečkom, ktoré mali v moci zemepáni, koncom 19. storočia a za prvej republiky tam žila silná židovská menšina. V druhej polovici 19. storočia tvorila zhruba tretinu obyvateľstva, za prvej republiky približne pätinu.

Celkovým počtom obyvateľov však Sobrance za inými mestami výrazne zaostávali, koncom 19. storočia mali niečo vyše 1000 obyvateľov a v roku 1930 zhruba 1500. Napriek tomu boli za Uhorska aj za prvej republiky sídlom okresu a v roku 1996 sa ním stali opäť, hoci patria medzi tie najmenšie okresné mestá. Za druhej svetovej vojny okupovalo Sobrance Maďarsko, získalo ich v takzvanej Malej vojne na jar roku 1939.

V centre Sobraniec sa dá nájsť niekoľko starších poschodových domov s jednoduchou fasádou. V zaujímavej Russayovej vile sídlila umelecká škola, mesto v nej po rekonštrukcii plánovalo zriadiť galériu. Za európsku raritu Sobrančania označujú gitarové múzeumBývalé sobranecké kúpele, ktoré sa spomínali ešte v stredoveku a najväčšiu slávu zažili koncom Rakúsko-Uhorska, ležia mimo mesta. V opustenom parku so zhrdzavenými lampami prežila Varádyho vila z 19. storočia, v jej susedstve je ešte niekoľko novších budov.

Cestou do kúpeľov mnoho vodičov bez povšimnutia minie krovisko na križovatke ciest do Ruskoviec a Baškoviec. Hustá vegetácia tam v čase mojej návštevy ukrývala ďalšiu zaujímavosť Sobraniec – pomerne rozsiahly židovský cintorín. Medzičasom bol obnovený. Druhý cintorín mali Židia ešte v mestskej časti Komárovce.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Sobranciach


Zaujímavé články o Sobranciach


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2007. Popisy s datovaním sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR.