Gitarové múzeum. Gorkého ulica.
  • Za európsku raritu označujú Sobrančania gitarové múzeum,
  • sobranecké kúpele dlho chátrali, jedna historická budova sa však zachovala.

V najvýchodnejšom slovenskom meste Sobrance sa pamiatky hľadajú ťažko. Z niekdajších kúpeľov zostala jedna vilka, centrum takmer neexistuje a ešte aj kostoly sú moderné. Príčinou sú ťažké boje za druhej svetovej vojny, ale aj opäť, tak ako inde, prestavby za socializmu.

História Sobraniec je v hrubých rysoch podobná ako u mnohých iných miest na východ od Košíc. V stredoveku boli trhovým mestečkom, ktoré mali v moci zemepáni, koncom 19. storočia a za prvej republiky tam žila silná židovská menšina. V prípade Sobraniec tvorila zhruba pätinu obyvateľstva. Celkovým počtom obyvateľov však Sobrance za inými mestami výrazne zaostávali, koncom 19. storočia a za prvej republiky mali niečo vyše 1000 obyvateľov. V roku 1996 sa stali jedným z najmenších okresných miest na Slovensku.

V centre Sobraniec sa dá nájsť niekoľko starších poschodových domov s jednoduchou fasádou. V zaujímavej vile sídli umelecká škola. Za európsku raritu Sobrančania označujú gitarové múzeumBývalé sobranecké kúpele, ktoré sa spomínali ešte v stredoveku a najväčšiu slávu zažili koncom Rakúsko-Uhorska, ležia mimo mesta. V opustenom parku so zhrdzavenými lampami prežila jedna vilka zo začiatku 20. storočia, v jej susedstve je ešte niekoľko novších budov.

Cestou do kúpeľov mnoho vodičov bez povšimnutia minie krovisko na križovatke ciest do Ruskoviec a Baškoviec. Hustá vegetácia tam v čase mojej návštevy ukrývala ďalšiu zaujímavosť Sobraniec – pomerne rozsiahly židovský cintorín. Medzičasom bol obnovený. Druhý cintorín mali Židia ešte v mestskej časti Komárovce.

Fotky sú z roku 2007.