Pohľad na historickú časť Krupiny z Vartovky
  • Bývalé kráľovské mesto so štvorcovým námestím, meštianskymi domami a hradbami,
  • krupinským právom sa v stredoveku riadili mnohé mestá,
  • protiturecká strážna veža Vartovka.

Krupina je bývalé kráľovské mesto so zvyškami hradieb, štvorcovým námestím, meštianskymi domami a pôvodne románskym kostolom. Nad mestom stojí protiturecká strážna veža Vartovka, svojho druhu jediná zachovalá na Slovensku. Stred mesta poznačil aj socializmus, časť domov na námestí v historickom jadre zbúrali a postavili namiesto nich dom služieb a poštu.

Veľkú časť obyvateľstva stredovekej Krupiny tvorili Nemci, ktorým kráľ Belo IV. udelil v 13. storočí mestské výsady ako jednému z prvých miest v Uhorsku. Krupinským mestským právom sa riadili desiatky miest na území Slovenska, pričom Krupina pre ne slúžila ako odvolacia inštancia. V tomto smere mala tak rovnaký význam ako Bratislava alebo Trnava. V časoch tureckých nájazdov v 16. a 17. storočí sa stala dôležitou pohraničnou pevnosťou. Neskôr jej význam upadol a už v 19. storočí bolo niekdajšie významné kráľovské mesto veľkosťou len zhruba na úrovni slovenského priemeru a bez významnejšieho priemyslu. Historici píšu, že podiel na tom mali aj miestni cechoví majstri – po zrušení cechov v roku 1872 sa údajne príliš bránili novotám. A tak bola Krupina známa skôr svojimi čerešňami – dudečkami.

Námestie má napriek socialistickým zásahom stále stredoveký tvar. Budovy na ňom sú už renesančné, barokové, alebo aj novšie. Napríklad radnica pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Pomerne nová a moderne vyzerajúca je evanjelická fara pochádzajúca z čias vojnového Slovenského štátu. Námestie svätej Trojice je charakteristické aj vďaka trojičnému stĺpu z 18. storočia a k jeho siluete neodmysliteľne patrí veža evanjelického kostola z prvej polovice 18. storočia. Samotný evanjelický kostol stojaci už na ulici Československej armády je od nej oddelený ešte ďalšou budovou.

Historické jadro tvorí okrem Námestia sv. Trojice aj hlavný cestný ťah, už spomínaná ulica ČSA, bočné ulice Sládkovičova a Partizánska a Námestie SNP s niekoľkými historickými remeselníckymi domami. Na Sládkovičovej stojí rodný dom básnika Andreja Sládkovičova, je to zrekonštruovaný typický historický rodinný dom. Dá sa tam tiež nájsť kláštor piaristov z 18. storočia a v poschodovom renesančnom meštianskom dome na konci ulice sídli múzeum.

Jednou z hlavných pamiatok mesta je katolícky kostol na Bočkayovom námestí. Postavili ho miestni Nemci ešte v 13. storočí, ostatné národnosti do neho niekoľko sto rokov vôbec nemali prístup. Tak, ako väčšina starých kostolov na Slovensku, aj tento viackrát prestavovali, takže dnes tvorí zmes štýlov od románskeho cez gotiku po barok. Ešte starší kostol sv. Petra stál na kopci Bok nad mestom a patril ku kedysi samostatnej dedine. Zanikol ešte za tureckých vojen a len nedávno odkryli archeológovia jeho základy spolu s niekoľkými kostrovými hrobmi.

Mesto bolo obklopené hradbami, z tých sa však zachoval len zlomok. Jeden bastión stále stojí medzi rodinnými domami, dve mestské brány už neexistujú. Prvá padla za Rakúsko-Uhorska, druhú zbúrali za Slovenského štátu, aby neprekážala doprave. Búranie hradieb pokračovalo aj za komunizmu, časť z nich napríklad ustúpila parkovisku.

Spomedzi nepočetných krupinských priemyselných podnikov stále stojí budova bývalého parného mlynu, ktorý začal vyrábať počas prvej svetovej vojny. V 19. a 20. storočí mala Krupina podobne ako takmer každé mesto na Slovensku svoju židovskú komunitu. Jej predstavitelia za prvej republiky napríklad vlastnili čadičový lom a viacero obchodov v meste. Synagóga a židovský cintorín dodnes stoja, aj keď na ružovo natretá budova Hontstavu vedľa rodného domu židovského spisovateľa Juraja Špitzera už bývalý účel židovskej modlitebne nepripomína takmer ničím.

Zrejme najznámejšia stavba Krupiny nestojí v centre mesta, ale na neďalekom kopci Stražavár. Jednoduchá pozorovacia veža Vartovka bola v 16. a 17. storočí súčasťou reťaze veží, z ktorých sa dal pozorovať pohyb tureckých vojsk. Dnes z nej môžu pozorovať zvlnenú krajinu okolo Krupiny turisti. Stavba je unikátom vďaka tomu, že ďalšie vartovky sa nezachovali. Vartovku mala i Banská Bystrica, avšak za komunizmu ju prestavali na hvezdáreň.

Za socializmu Krupina prišla o štatút okresného mesta, typické paneláky a priemysel sa do mesta dostali s výstavbou pobočky Podpolianskych strojární.

Väčšina fotiek je z roku 2009.