Pohľad na historickú časť Krupiny z Vartovky
  • Bývalé kráľovské mesto so štvoruholníkovým námestím, meštianskymi domami a hradbami,
  • krupinským právom sa v stredoveku riadili mnohé mestá,
  • protiturecká strážna veža Vartovka.

Krupina je bývalé kráľovské mesto so zvyškami hradieb, štvoruholníkovým námestím, meštianskymi domami a stredovekým kostolom. Nad mestom stojí protiturecká strážna veža Vartovka, svojho druhu jediná zachovaná na Slovensku. Stred mesta poznačil aj socializmus, časť domov na námestí v historickom jadre zbúrali a postavili namiesto nich dom služieb a poštu.

Veľkú časť obyvateľstva stredovekej Krupiny tvorili Nemci, ktorým kráľ Belo IV. udelil v 13. storočí mestské výsady ako jednému z prvých miest v Uhorsku. Krupinským mestským právom sa riadili desiatky mestečiek na území Slovenska, pričom Krupina pre ne slúžila ako odvolacia inštancia. V tomto smere mala podobný význam ako Bratislava alebo Trnava. V časoch tureckých nájazdov v 16. a 17. storočí sa stala dôležitou pohraničnou pevnosťou. Neskôr jej význam upadol a už v 19. storočí bolo niekdajšie významné kráľovské mesto veľkosťou len zhruba na úrovni slovenského priemeru a bez významnejšieho priemyslu. Historici píšu, že podiel na tom mali aj miestni cechoví majstri – po zrušení cechov v roku 1872 sa údajne príliš bránili novotám. A tak bola Krupina známa skôr svojimi čerešňami – dudečkami.

Námestie má napriek socialistickým zásahom stále stredoveký tvar. Budovy na ňom sú už renesančné, barokové, alebo aj novšie. Napríklad radnica pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Pomerne nová a moderne vyzerajúca je evanjelická fara pochádzajúca z čias vojnového Slovenského štátu. Námestie svätej Trojice je charakteristické aj vďaka trojičnému stĺpu z 18. storočia a k jeho siluete neodmysliteľne patrí veža evanjelického kostola z prvej polovice 19. storočia. Samotný evanjelický kostol stojaci už na ulici Československej armády a je od nej oddelený.

Historické jadro tvorí okrem Námestia sv. Trojice aj hlavný cestný ťah, už spomínaná ulica ČSA, bočné ulice Sládkovičova a Partizánska a Námestie SNP s niekoľkými historickými remeselníckymi domami. Na Sládkovičovej stojí rodný dom básnika Andreja Sládkovičova, je to typický historický rodinný dom. Dá sa tam tiež nájsť kláštor piaristov z 18. storočia a v poschodovom renesančnom meštianskom dome na konci ulice sídli múzeum.

Jednou z hlavných pamiatok mesta je katolícky kostol na Bočkayovom námestí. Postavili ho miestni Nemci ešte v 13. storočí a slúžil práve im. Tak, ako väčšina starých kostolov na Slovensku, aj tento viackrát prestavovali, takže dnes tvorí zmes štýlov od románskeho cez gotiku po barok. Ešte starší kostol sv. Petra stál na kopci Bok nad mestom a patril ku kedysi samostatnej dedine. Zanikol ešte za tureckých vojen a len v 90. rokoch 20. storočia odkryli archeológovia jeho základy spolu s niekoľkými kostrovými hrobmi.

Mesto bolo obklopené hradbami, z tých sa však zachoval len zlomok. Jeden bastión stále stojí medzi rodinnými domami, dve mestské brány už neexistujú. Horná padla za Rakúsko-Uhorska, Dolnú zbúrali za Slovenského štátu, aby neprekážala doprave. Búranie hradieb pokračovalo aj za komunizmu, časť z nich napríklad ustúpila parkovisku.

Krupinský priemysel bol koncom Rakúsko-Uhorska málo početný, niekoľko podnikov však existovalo. Pri železničnej stanici začal počas prvej svetovej vojny vyrábať parný mlyn, neskôr ho prestavali. Ešte skôr bola založená tehelňa, ktorá za prvej republiky patrila medzi najvýznamnejšie na Slovensku. V 20. rokoch pribudla píla rodiny Jonášovcov. Komunisti ju po vojne zoštátnili a členov rodiny prenasledovali.

V 19. a 20. storočí mala Krupina podobne ako takmer každé mesto na Slovensku svoju židovskú komunitu. Jej predstavitelia za prvej republiky napríklad vlastnili čadičový lom a viacero obchodov v meste. Synagóga a židovský cintorín dodnes stoja, aj keď na ružovo natretá budova Hontstavu neďaleko rodného domu židovského spisovateľa Juraja Špitzera už bývalý účel židovskej modlitebne nepripomína takmer ničím.

Zrejme najznámejšia stavba Krupiny nestojí v centre mesta, ale na neďalekom kopci Stražavár. Jednoduchá pozorovacia veža Vartovka bola v 16. a 17. storočí súčasťou reťaze veží, z ktorých sa dal pozorovať pohyb tureckých vojsk. Dnes z nej môžu pozorovať zvlnenú krajinu okolo Krupiny turisti. Stavba je unikátom vďaka tomu, že ďalšie vartovky sa väčšinou nezachovali. Vartovku mala i Banská Bystrica, avšak za komunizmu ju prestavali na hvezdáreň.

Za socializmu Krupina prišla o štatút okresného mesta, typické paneláky a priemysel sa do mesta dostali s výstavbou pobočky Podpolianskych strojární.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Krupine

Zaujímavé články o Krupine


Fotogaléria

Väčšina fotiek je z roku 2009. Popisy k fotkám sú väčšinou podľa stránky Pamiatkového úradu SR alebo mesta Krupina.