Stránky o pamiatkach:

pamiatky.sk (stránka Pamiatkového úradu)

zamky.sk (stránka venovaná slovenským hradom a kaštieľom)

slovak-jewish-heritage.org (stránka o židovských pamiatkach, okrem iného kompletný zoznam viac ako stovky synagóg aj s fotografiami)

iajgs.org/cemetery/slovakia/index.html (stránka so zoznamom drvivej väčšiny židovských cintorínov na Slovensku, v angličtine)

apsida.sk (stránka venovaná stredovekým kostolíkom)

ciernediery.sk (stránka venovaná menej známym a ohrozeným pamiatkam, ktoré pomáha zachovať)

pamiatkynaslovensku.sk (stránka o hradoch, zámkoch, kaštieľoch, kostoloch  a ďalších pamiatkach na Slovensku)

slovenskehrady.sk (stránka o hradoch, zámkoch a kaštieľoch na Slovensku)

obnova.sk (stránka o pamiatkach, zbierkach a starožitnostiach s diskusnými fórami)

Použitá literatúra:

Ľudo Zúbek: Moja Bratislava, Mladé letá, Bratislava 1975.

Mikuláš Gažo, Štefan Holčík, Otto Zinser: Bratislava pred sto rokmi a dnes. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT. Bratislava 2003.

Štefan Holčík, Ivan Rusina: Bratislava alt und neu. Ein Bild-Kunstführer. Tatran, Bratislava 1987.

Štefan Šlachta, Irena Dorotjaková: Sprievodca po architektúre Bratislavy. 1918-50. Meritum, Bratislava 1996.

Blanka Puškárová, Imrich Puškár: Bratislava, pamiatková rezervácia. Tatran, Bratislava 1989.

Ladislav Šášky: Pamiatky Bratislavy. Učebné texty pre vlastivedné sprievodcov po Bratislave II. BIS, Bratislava 1997.

Július Cmorej: Bratislava, svedectvo historických pohľadníc Nakladateľstvo Region Poprad, 2004.

Beata Vrzgulová: Malacky a okolie. Bedeker Slovakia, Bratislava 1995.

Anton Hrnko: Stupava Potulky históriou. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT , Bratislava 2004.

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody (Pezinská čítanka). Mesto Pezinok, Pezinok 1997.

Peter Sandtner: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách. Mesto Pezinok, Pezinok 2008.

Alexander Jaromír Kraic: Opis chotára mesta Modry. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Modra 1982.

Peter Horváth, Dagmar Veliká: Trnava. Obzor Bratislava 1985.

Ľudovít Navrátil, Ferenc Végh, Vladimír Banič, Dušan Rajský, Peter Áč, Vladislav Kmeť: Srdce Žitného ostrova okres Dunajská Streda. NAP Kiadó. Dunajská Streda 1999.

Šamorín. Sakrálna architektúra. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo 1997.

József Liszka, Veronika Nováková, Juraj Pekarovič: Galanta 1899-1999. Sto rokov, sto pohľadníc. Lilium Aurum, Dunajská Streda 1999.

Tibor Andrejčák: Okres Galanta. Obzor, Bratislava 1989.

Rastislav Petrovič a Július Matis: Sereď na starých obrázkoch. Mesto Sereď, november 2005.

Arpád Felcán: Hlohovecko kedysi, dnes a zajtra. Jozef Urminský junior, Hlohovec 1993.

Hlohovec, stručný sprievodca mestom. Mestský úrad v Hlohovci, Hlohovec 1993.

Ľubomír Bosák: Vrbovské letopisy. Vrbové 1998.

Ľubomír Bosák, Patrik Kýška: Pamiatky Vrbového. Mesto Vrbové 2002.

Marián Klčo: Okres Piešťany, stručná história a erby miest a obcí. Balneologické múzeum v Piešťanoch, Piešťany 1999.

Rudolf Bottan: Piešťany, informátor pre návštevníkov. Alfa-press, Bratislava 1995.

Mojmír Benža: Senica, dejiny mesta. Mestský úrad v Senici, Senica 1996 .

Ernest Macák: Naša Sedembolestná Matka, dejiny Šaštína. Don Bosco, Bratislava 2004.

Miroslav Minďáš: Okres Skalica. Okresný úrad v Skalici. Skalica 1997.

František Buchta, Pavol Dinka: Skalica a Záhorie. Formát, Skalica 2008.

Rudolf Irša: Skalica, mestská pamiatková zóna na starých fotografiach. Záhorské múzeum v Skalici, Skalica 1991-1992.

Rudolf Irša: Holíč – sprievodca mestom. MsÚ Holíč.

Rudolf Irša: Gbely. Záhorské múzeum Skalica, 1992.

Milan Šišmiš (Richard Marsina, Pavel Horváth, Ľubomír Lipták: Trenčín, Vlastivedná monografia 1. Alfa, Bratislava 1993.

Ján Hanušin: Trenčín na starých pohľadniciach. Dajama, Bratislava 2005.

Ján Šípoš-Ján Žalčík: Trenčianske Teplice. Šport, Bratislava 1988.

Štefan Obert: Bánovce nad Bebravou. Ropa, Banská Bystrica 1995.

Michal Dugáček, Ján Gálik: Myjava. Obzor, Bratislava 1985.

Ján Michálek: Brezová pod Bradlom. Bratislava, Stimul 1998.

Jozef Gracík, Miloslava Gracíková: Nové Mesto nad Váhom. Obzor, Bratislava 1983.

Ján Michálek: Stará Turá. Obzor, Bratislava 1983.

Jozef Vladár,Egon Wiedermann: Partizánske. Staré a nové epochy. Mesto Partizánske 2000.

Bohuslav Kotrman: Považská Bystrica a okolie kedysi a dnes, Knižné centrum, Žilina 1998.

Imrich Péli a kol.: Prievidza. Osveta 1983.

Ondrej Čiliak: Cesty do minulosti (Vybrané kapitoly z histórie Prievidze). Prievidza 2006.

Anastázia Kubová, Dušan Valovič: Bojnice. Osveta, Martin 1990.

Vladislav Horváth, Peter Gašpar: Handlová na prahu tisícročia. Lipoprint, Prievidza 2006.

Rudolf Jurik: Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky. Tlačiareň Patria, Prievidza 2006.

Vitajte v regióne Púchov. Akka, Považská Bystrica 1996.

Jozef Trubíni: Vráble – kultúrne a historické pamiatky. DMS Šurany, 1993

Alexander T. Ruttkay, Dagmar Veliká – Nitra, Davel.

Alojz Krčmár, Vlasta Babčanová, Daniel Kollár – Nitra na starých pohľadniciach, Dajama 2006.

Jozef Lajoš, Nitra, ZS-KNV, 1965.

Alexander Reško: Komárno, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno, 1995.

Štefan Bende a kol.: Komárno 1945-1975, Šport, Bratislava 1975.

Árpád Szénássy: Komárno a okolie na pohľadniciach, Integrita, Šamorín 1997.

Alexander Reško a kol.: Kolárovo, Lodný mlyn. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1996.

Karol Sándor, Pavol Behula: Levice – Z dejín mesta a múzea. Tekovské múzeum v Leviciach, Levice, 1991.

Csaba Tolnai: Levice na starých pohľadniciach. Dajama, Bratislava 2006.

Ladislav Kisely, Pavol Sídó: Levice. Astra, Levice 1995.

František Danis: Šahy – pohraničné mesto. Vydavateľstvo KT 1997.

Sándor Strba: Sto rokov, sto pohľadníc. Lilium Aurum, Dunajská Streda 1997.

Valéria Chládeková: Nové Zámky. Historické centrum. Komárňanské tlačiarne, Komárno 1997.

Zdenka Farkasová, Alžbeta Lukáčová: Región Nové Zámky. Crocus, Nové Zámky 1994.

Veronika Nováková: Šaľa. Žilinské tlačiarne, 2004.

Egon Wiedermann: Topoľčany vo vrstvách vekov. SGT Plus, Bratislava 1997.

Kol: Topoľčany. Tristanpress, Topoľčany 1996.

Robert Büchler: Židovská náboženská obec v Topoľčanoch. Judaica Slovaca, Bratislava 1996.

Kolektív: 800 rokov od prvej písomnej zmienky o zemi Žilinany. Považské múzeum v Žiline, Žilina 2008.

Ján Lenčo: Žilina a okolie. Neografia, Martin.

Jozef Gargulák, Vladimír Križo: Žilina a okolie. Šport, Bratislava 1983.

Marián Mrva: Žilina na starých pohľadniciach. Dajama, Bratislava 2008.

Kolektív: Rajec 1193-1993. Mestský úrad Rajec, 1992.

Rajec. Mestský úrad Rajec, 1997.

Bohuslav Kortman: Rajecké Teplice. Knižné centrum, vydavateľstvo Žilina 2006.

Bohuslav Kotrman: Bytča. Vydavateľstvo Knižné centrum, Žilina 2003.

Pavol Čaplovič: Dolný Kubín. Osveta, Martin 1986.

Peter Huba: Dolný Kubín, Peter Huba, Dolný Kubín 1992.

Peter Vítek, Slávko Churý, Andrej Šuba: Z minulosti Liptovského Hrádku. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2006.

Branislav Choma: Z dejín Liptovského Hrádku a okolia. Lufema, Bratislava 2005.

Juliana Krébesová, Jaroslav Kozák: Martin Sprievodca po meste a okolí. Kozák – Press, Martin 2001.

Jozef Hlavaj, Igor Thurzo: Martin Stavebný obraz mesta. Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, Bratislava 1994.

Michal Beňadik, Igor Gabaj: Martin v zrkadlení času. Osveta, 1985.

Július Vanovič: Kniha o starom Martine. Tatran, Bratislava 1990.

Peter Huba: Námestovo. Vydavateľ Peter Huba, Námestovo 1992.

František Šlachta: Ružomberok. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1992.

Janka Chlustinová a kol.: Trstená včera a dnes. Štúdio F, Námestovo 2001.

Mária Dobríková, Milan Gajdoš: Banská Bystrica medená a povstalecká. M. O. Enterprise 1994.

Vladimír Bárta, Milan Šoka: Banská Bystrica. AB ART press Banská Bystrica,

Milan Gajdoš, Kamil Linhart: Banská Bystrica a okolie. Šport, Bratislava 1989.

Miroslav Sura: Banská Bystrica, pamiatková rezervácia. Tatran, Bratislava 1982.

Anna Štulrajterová, Ján Weiss: Brezno Mesto, ktoré ti podáva ruku. Harmony Banská Bystrica 1998.

Milan Gajdoš, Kamil Linhart: Banská Bystrica a okolie. Šport, Bratislava 1989.

Jozef Sliacky: Zvolen a okolie. Turistický sprievodca. Artpress, Banská Bystrica 1992.

Miloslav Lukáč a kol.: Krupina, monografia mesta. Štúdio Harmony, Banská Bystrica 2006.

Milan Gajdoš: Pohľady do minulosti Krupiny. Nikara, Krupina 1995.

Ján Krajčík, Bernardína Krajčíková: Dudince. Alfa konti, Bratislava 1996.

Peter Holba a kol.: Dudince, Santovka, stručný sprievodca. Šport, Bratislava 1986.

Alexander Jiroušek: Okres Lučenec vo fotografii. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983.

Okres Lučenec. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1982.

Edmund Hermel: Lučenec na historických pohľadniciach. Pelikán, Lučenec 1997.

Jozef Drenko: Kapitoly z dejín Fiľakova 2. Fiľakovo mesto. Regionálne kultúrne stredisko Lučenec 1993.

Kol: Fiľakovo. Občianske združenie Koháry.

Dušan Dubovský: Letokruhy mesta Revúca. Mestské kultúrne stredisko v Revúcej 2001.

Dušan Dubovský: Revúca. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1989.

Július Cmorej, Imre Gaál: Tornaľa na starých pohľadniciach.Vydavateľstvo Region Poprad 2006.

Oľga Bodorová: Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. Dajama, Bratislava 2008.

Július Bolfík: Okres Rimavská Sobota. Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1986.

Jozef Maliak: Tisovec v minulosti. Mestské kultúrne stredisko Tisovec 1998.

kol.: Veľký Krtíš. História a súčasnosť mesta. A grafik s.r.o., Banská Bystrica 1997.

Ladislav Paule: Veľký Krtíš. Osveta, Martin 1985

Ján Černík: Čítanie o Veľkom Krtíši. Novapress, Veľký Krtíš 2005.

Eugen Lazišťan: Zvolen, história a súčasnosť. Osveta, 1988.

Pavol Kuka: Zvolen a okolie. Šport, Bratislava 1984.

Milan Gajdoš: Svätá Hildegarda a jej kaplnka na Sliači. Združenie Jas, Zvolen 1996.

Alexander Zrebený: Nová Baňa. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1981.

Alexander Zrebený: Nová Baňa. Neografia, Martin 1978.

Pavol Kuka: Kremnica. Šport, Bratislava 1985.

Miroslav Nárožný: Kremnica. 670. výročie udelenia mestských privilégií. Dimens, Žiar nad Hronom

Štefan Oriško: Kremnica, pamiatková rezervácia. Tatran, Bratislava 1984.

Alexander Jiroušek: Košice. Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1986.

Ladislav Rozman: Košice. Vydavateľstvo Košice 1979

Juraj Szaszák: Pamätihodnosti mesta Košice. AB-ART, Bratislava 2002.

Anna Halásová, Martina Schmiedlová: Pamiatky židovskej architektúry v Košiciach. Agentúra K, Košice 1992.

Radoslav Mokriš a kol.: História Košíc pre budúcnosť mesta. TypoPress Košice 2005.

Susanne Rencz: Untermetzenseifen in Bildern. Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava 2001.

Milan Badík, Eduard Pavlik: Gelnica a okolie. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1969.

Vladimír Sekela, Mikuláš Jáger: Dejiny Michaloviec. TypoPress Košice 2007.

Viera Čurmová, Alexander Jiroušek: Náš okres Michalovce. JES Košice 1997.

Mikuláš Jáger, Jaroslav Vizdal: Okres Michalovce. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1982

Ľudovít Géczi: Veľké Kapušany Brána východu. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno 1997.

Edita Kušnierová: Vítame Vás Región Rožňava. ProArtDesign Martin 1995.

Jozef Červínka: Tajomstvo sklenej panny Dobšiná predvčerom, včera a dnes. Mesto Dobšiná 2006.

Karol Kopper, Jozef Kuruc: Spišská Nová Ves, brána do Slovenského raja. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1984.

Michal Buza, Jozef Kuruc, Jozef Sendrei: Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 1996.

Ladislav Skrak: Krompachy – osobnosti – história. Miestny odbor Matice Slovenskej Krompachy, 1993.

János Bogoly: Király-Helmec. Királyhelmec és a Felső-Bodrogköz természetrajza és történelme. Madách, Bratislava 1992.

Juraj Žadanský: Trebišov. Dino, 1994.

Juraj Žadanský: Okres Trebišov v premenách čias.

Ladislav Tajták a kol.: Dejiny Trebišova. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1982.

Peter Švorc: Sprievodca po historickom Prešove. Universum, Prešov 2006.

Alexander Ernst: Prešov a jeho čas. Dino 2001.

Michal Danilák: Mesto Prešov. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1991.

Margita Šukajlová: Bardejov a okolie. Ars Monument, Bardejov 1997.

Mikuláš Lovacký: Bardejov retrospektáva 1867-1997. Deta Juraj Delej 1997.

Jarmila Lalková a spol.: Bardejov mestská pamiatková rezervácia. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, Bratislava 1991.

Róbert Vico: Bardejov Bardejovské kúpele. Datapress Prešov 1996.

Ľudmila Jászayová: Bardejov. Dino 1995.

Juraj Guzej, Jozef Francúz: Humenné. Cuper, Prešov 1993.

Nora Baráthová: Kežmarok Informácie pre každého. Šafran, Kežmarok 1992.

Nora Baráthová, Dušan Jurdík, Jaroslav Sleboda: Kežmarok Oko dejín. Jadro, Kežmarok 2006.

Blanka Puškárová, Imrich Puškár: Kežmarok Pamiatková rezervácia. Tatran, Bratislava 1979.

Zuzana Kollárová: Spišská Belá. Universum, Prešov 2006.

Božena Malovcová a kol: Spišská Stará Ves. Universum. Prešov 2008.

Virgína Rozložníková, Štefan Péchy: Levoča – sprievodca. Bambow 1997.

Ladislav Jiroušek: Levoča klenotnica pamiatok na Spiši. Agentúra Lubafotopres 1998.

Ivan Chalupecký: Levoča. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1981.

František Zifčák: Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. Vydavateľská agentúra JES, Košice 1999.

Ivan Chalupecký a kol.: Dejiny Popradu. Oriens, Košice 1998.

Mikuláš Argalács: Prechádzky starým Popradom I. Podtatranské noviny, Poprad 2008.

Marcel Galanský: Svit 50 rokov. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1984

Ivan Bohuš ml.: Vysoké Tatry na starých pohľadniciach. Dajama, Bratislava 2007.

Peter Kónya a kol.: Dejiny Sabinova. Mestský úrad Sabinov, Sabinov 2000.

Michal Bodnár: Sabinov. Dino, Prešov 1994.

kol: Lipany. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1997.

Daniel Boleš: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2002.

Miroslav Števík, Michaela Timková, Vladimír Dlugolinský: Stará Ľubovňa v premenách storočí. Mesto Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa 2006.

Kol.: Stará Ľubovňa Klenot severného Spiša. Vizual, Košice 1993.

Ján Beňko a kol.: Stropkov. Vydavateľstvo Gradus, Martin 1994.

Pavel Gojdič: Svidník. Dino 1996.

Alena Kmecová: Giraltovce. Excel enterprise 2008.

Tomáš Lešo: Vranov nad Topľou. Dino, Prešov 1993.

kol.: Mesto Vranov nad Topľou gmina Nozdrzec. Dino, Sabinov 2007.

Igor Soľaník: Stručné dejiny židov vo Vranove nad Topľou. Mesto Vranov nad Topľou 2002.

Imrich Michnovič: Vranov nad Topľou v 20. st. I. časť. Mesto Vranov nad Topľou 2002.

Gregor Gašpar: Hanušovce nad Topľou a okolie. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1984.

Agáta Krupová: Spomienky ožívajú. Privatpress Prešov 2004.