Prvá hvezdáreň v Rakúsko-Uhorsku
  • Prvá moderná hvezdáreň v Rakúsko-Uhorsku a jedna z prvých v Európe,
  • viacero zemepanských kúrií a kaštieľov.

Malé, kedysi zemepanské mestečko neďaleko Komárna. Až do novoveku ho vlastnilo niekoľko zemianskych rodov. Pôvodný názov Hurbanova, osídleného tradične väčšinou obyvateľmi maďarskej národnosti, bol Ógyalla alebo Stará Ďala. V roku 1871 v meste známy astronóm Mikuláš Konkoly-Thege založil prvú modernú hvezdáreň v bývalom Rakúsko-Uhorsku.

Hvezdáreň je dominantou Hurbanova aj dnes, môžu ju navštíviť aj individuálni záujemcovia. Na hlavnej Komárňanskej ulici sa zachovalo niekoľko kúrií, víl a kaštieľov – v Steinerovom je reštaurácia, Schwartzov kaštieľ vyzeral nevyužívanie. Vilu advokáta Lenárda využívala umelecká škola a Fesztyho kaštieľ mal na plote plagát s údajmi občianskeho združenia, ktoré ponúkalo možnosť pomôcť pri jeho záchrane. Obraz ulice dotvára katolícky kostol zo začiatku 20. storočia a starší kostol kalvínsky.

Centrum tvoria okrem zemianskych stavieb typicky prízemné domčeky. Stará Ďala nebola mestom, kde by vznikali meštianske domy ako napríklad v Komárne. Okolo novodobého symbolu Hurbanova – pivovaru Zlatý Bažant patriaceho do skupiny Heineken, sa dá prejsť do časti Bohatá s ďalšími kaštieľmi – v historickom parku v čase mojej návštevy chátrala kúria Ordódyovcov, na hlavnej ulici sa zas dá vidieť Michalovicsova kúria.

Názov Hurbanovo získalo mesto po druhej svetovej vojne, keď premenovali viacero miest s názvami, ktoré nezneli príliš slovensky. Jozef Miloslav Hurban tu nikdy nežil. V minulosti malo v meste prevahu obyvateľstvo maďarskej národnosti, postupne sa však národnostné zloženie preklopilo v prospech Slovákov.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Hurbanove

  • Hvezdáreň (zahŕňa aj Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho)

Zaujímavé články o Hurbanove


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2024. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, stránky slovenskehrady.sk, IAJGS a webu ZŠ Konkolyho.