Steinerov kaštieľ. Začiatok 20. storočia. Komárňanská ulica.
  • Prvá hvezdáreň v Uhorsku z 19. storočia,
  • viacero zemepanských kúrií a kaštieľov.

Malé, kedysi zemepanské mestečko neďaleko Komárna. Až do novoveku ho vlastnilo niekoľko zemianskych rodov. Pôvodný názov Hurbanova, osídleného tradične väčšinou obyvateľmi maďarskej národnosti, bol Stará Ďala. V roku 1871 v meste známy hvezdár Mikuláš Thege-Konkoly postavil vôbec prvú hvezdáreň v bývalom Rakúsko-Uhorsku.

Hvezdáreň je dominantou Hurbanova aj dnes, individuálni záujemcovia sa však do nej a do okolitého parku dostanú len počas letných mesiacov. Na hlavnej Komárňanskej ulici sa zachovalo niekoľko kúrií či kaštieľov – v Steinerovom je reštaurácia, takzvaný Schwartzov kaštieľ bol v čase mojej návštevy (2007) na prenájom. Obraz ulice dotvára katolícky kostol zo začiatku 20. storočia a starší kostol kalvínsky.

Centrum tvoria hlavne prízemné domčeky. Väčšie budovy nevznikali, keďže Stará Ďala nikdy nezískala väčší význam v regióne. Okolo novodobého symbolu Hurbanova – pivovaru Zlatý Bažant, sa dá prejsť do časti Bohatá s ďalšími kaštieľmi – v parku v čase mojej návštevy chátral kaštieľ Ordódyovcov, na hlavnej ulici sa zas dá vidieť Michalovicsova kúria.

Názov Hurbanovo získalo mesto po druhej svetovej vojne, keď premenovali viacero miest s názvami, ktoré nezneli príliš slovensky. Dodnes má napriek tomu v meste prevahu obyvateľstvo maďarskej národnosti, hoci po druhej svetovej vojne do Hurbanova prisťahovali desiatky slovenských rodín.

Fotky sú z rokov 2007 až 2008.