Bývalá radnica zo 17. storočia.
  • Pomerne historické mestečko, na námestí stojí renesančná radnica a niekdajší pivovar,
  • meštianske domy sú zachované len čiastočne,
  • kostol svätého Ladislava pochádza zo stredoveku,
  • mesto v roku 2015 nechalo zbúrať židovskú synagógu.

Rajec je malé, ale pomerne historické mestečko. Na námestí so štvorcovým pôdorysom stojí renesančná radnica a niekdajší pivovar, na okraji historického centra zas gotický katolícky kostol. Medzi pamiatky mesta sa počítala do leta 2015 i židovská synagóga, ktorá však bola nešetrne prestavaná a mesto ju nakoniec nechalo zbúrať.

V stredoveku patril Rajec k panstvu Lietavského hradu. K rozvoju mu pomohli niektoré výsady, mal obmedzenú samosprávu a od začiatku 17. storočia sa z okolia do Rajca zbiehali obchodníci na pravidelné výročné trhy.

Renesančná bývalá radnica s arkádami stojí uprostred námestia. Návštevník ju neprehliadne. Niekdajší pivovar je zas súčasťou radovej zástavby na jeho okraji, jeho priestory slúžia mestskému múzeu. Na jednej z jeho stien je vystavená vyrezávaná brána tradičného rodinného domu. Námestie má historickú zástavbu len z dvoch strán. Zvyšok nahradili socialistické budovy, výškovo a tvarovo sa približne snažia podobať na svojich predchodcov.

Pár metrov od námestia stála židovská synagóga. Budova slúžila ako sklad, bola schátraná a prestavaná a nakoniec ju zbúrali. Židovský cintorín na okraji mesta pri autobusovej stanici je na tom o čosi lepšie. Historickú časť Rajca tvorí aj stredoveký kostol svätého Ladislava pri kresťanskom cintoríne. Okrem samotnej stavby, krýpt a vnútorného vybavenia na ňom upútajú slnečné hodiny z 18. storočia, aké sú aj na priečelí radnice.

Niekoľko sto rokov má za sebou aj priľahlá fara s pamätnou tabuľou na vojnového prezidenta Jozefa Tisa, ktorého popravili za spoluprácu s nacistami, v okolí Žiliny je však veľmi populárny. Novšia budova, ktorá tiež pamätá časy Rakúsko-Uhorska, je bývalá rímskokatolícka ľudová škola. V porovnaní s historickou fotografiou je už nadstavaná o jedno poschodie, čo ju pripravilo o pôvodné ozdobné prvky.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Rajci


Zaujímavé články o Rajci


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2023, ak nie je uvedené inak. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, historických pohľadníc, webu farnosti, Slovak Jewish Heritage a IAJGS.