Majthényiovský kaštieľ, v súčasnosti mestský úrad. Námestie SNP.
  • Na začiatku 20. storočia boli známe skôr kaštieľmi a kúriami než ťažbou uhlia či chemickou továrňou,
  • v jednom z prestavanom kaštieľov dodnes sídli mestský úrad,
  • pracovný a koncentračný tábor neďaleko mesta, do ktorého Slovenský štát posielal židovských obyvateľov, pripomína pamätná tabuľa na stanici.

Ešte pred sto rokmi neboli Nováky známe ťažbou uhlia, ani chemickou továrňou či neďalekou tepelnou elektrárňou. Typické boli skôr ako sídlo šľachtického rodu Majthényiovcov. Mestský úrad dodnes sídli v jednom z ich kaštieľov, ďalší úrad bol zas v kúrii. Kaštieť Rakovszkých sa využíval od 40. rokov ako kláštor a škola.

Výpočet pamiatok by sa dal ešte doplniť katolíckym kostolom, ktorý podľa tradície dostavali začiatkom 18. storočia v klasicistickom slohu. Tabuľa na nováckej stanici pripomína osud židov, ktorí v neďalekom koncentračnom tábore pod dozorom silových zložiek Slovenského štátu začínali svoju poslednú tragickú cestu do nacistických koncentračných táborov a práve novácka železničná stanica slúžila ako prestupová. Niektorí Nováčania by možno namietali, že tábor ležal na území obce Koš a s ich mestečkom preto nemá až toľko spoločné.

Meštianske domy by ste v Novákoch hľadali zbytočne, za prvej republiky tu žilo len niečo vyše tisícky obyvateľov aj s neskôr pridruženými okolitými obcami. Chemická továreň sa vo väčšom rozsahu rozbiehala až v 40. rokoch 20. storočia, podobne na tom bola aj ťažba uhlia. Práve tieto priemyselné aktivity spoločne s novou tepelnou Elektrárňou Nováky v neďalekých Zemianskych Kostoľanoch viedli za komunizmu k výraznému spriemyselneniu.

Nové pracovné príležitosti boli tvrdo zaplatené – celý región sa zaradil k najviac znečisteným územiam Slovenska a komunistické vedenie s ťažkosťami zatajovalo informácie o viacerých katastrofách s obeťami na životoch. Mestskú časť Laskár, dedinku s kaštieľom, kvôli banským prácam vysťahovali a dnes z nej nezostalo takmer nič. Tragédie pokračovali aj po revolúcii – v roku 2006 zavalilo štyroch baníkov, v roku 2007 otriasla obrovská detonácia halou na rozoberanie munície vo Vojenskom opravárenskom podniku, o život prišlo osem ľudí a masívny výbuch rozbil nejedno okno aj v meste.

Novákom sa nevyhli socialistické úpravy – v centre mesta vyrástli dva výškové paneláky, kaštiele a kúrie po Majthényiovcoch či Tarnóczyovcoch sa búrali. Židovský cintorín si zobral so sebou zosuv popolčekovej lávy.

Fotky sú z roku 2007.