Aj keď Nováky sú známe ako priemyselné mesto, nájdete tu viacero bývalých kúrií. Táto je najzachovalejšia.
  • Na začiatku 20. storočia boli známe skôr kaštieľmi a kúriami než ťažbou uhlia či chemickou továrňou,
  • v jednom z prestavanom kaštieľov dodnes sídli mestský úrad,
  • neďaleko mesta stál tábor, do ktorého Slovenský štát posielal židovských obyvateľov, pripomína ho pamätná tabuľa na stanici.

Pred sto rokmi neboli Nováky známe ťažbou uhlia, ani chemickou továrňou či neďalekou tepelnou elektrárňou. Typické boli skôr ako sídlo šľachtického rodu Majthényiovcov alebo Tarnóczyovcov. Mestský úrad dodnes sídli v jednom z ich kaštieľov, ďalší úrad bol zas v kúrii. Kaštieľ Rakovszkých sa využíval od 40. rokov ako kláštor a škola.

Výpočet pamiatok by sa dal ešte doplniť katolíckym kostolom, ktorý prestavali začiatkom 19. storočia v klasicistickom slohu. Tabuľa na nováckej stanici pripomína osud židov, ktorí v neďalekom koncentračnom tábore pod dozorom silových zložiek Slovenského štátu začínali svoju poslednú tragickú cestu do nacistických koncentračných táborov a práve novácka železničná stanica slúžila ako prestupová. Niektorí Nováčania by možno namietali, že tábor ležal na území obce Koš. Po vojne tam ešte zatvárali nemeckých obyvateľov a neskôr za komunizmu aj politických väzňov.

Historickú meštiansku architektúru by ste v Novákoch hľadali zbytočne, v roku 1930 tu žilo len 1100 obyvateľov. Chemická továreň sa vo väčšom rozsahu rozbiehala až v 40. rokoch 20. storočia, podobne na tom bola aj ťažba uhlia. Práve tieto priemyselné aktivity spoločne s novou tepelnou Elektrárňou Nováky v neďalekých Zemianskych Kostoľanoch viedli za komunizmu k výraznému spriemyselneniu.

Nové pracovné príležitosti boli tvrdo zaplatené – celý región sa zaradil k najviac znečisteným územiam Slovenska a komunistické vedenie s ťažkosťami zatajovalo informácie o viacerých katastrofách s obeťami na životoch. Mestskú časť Laskár, dedinku s kaštieľom, vysťahovali a dnes z nej nezostalo takmer nič. Tragédie pokračovali aj po revolúcii – v roku 2006 zavalilo štyroch baníkov, v roku 2007 otriasla obrovská detonácia halou na rozoberanie munície vo Vojenskom opravárenskom podniku, o život prišlo osem ľudí a masívny výbuch rozbil nejedno okno aj v meste.

Novákom sa nevyhli socialistické úpravy – v centre mesta vyrástli výškové paneláky, kaštiele a kúrie sa búrali. Židovský cintorín poškodil zosuv popolčekovej lávy v roku 1965.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Novákoch


Zaujímavé články o Novákoch


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2023. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, stránky slovenskehrady.sk a knihy Rudolf Jurik: Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky.