• V roku 1831 bol jedným z centier východoslovenského ľudového povstania,
  • stred mesta je z veľkej časti prestavaný, ale zachoval sa andrássyovský kaštieľ a dva historické kostoly,
  • v parku možno nájsť mauzóleum Andrássyovcov a zvyšky hradu Parič.

Okresné mesto Trebišov má mnoho spoločných znakov s ostatnými mestami na východe Slovenska. Podobne ako v iných mestách východne od Košíc komunisti zbúrali takmer celé historické centrum a stáť nechali len niekoľko najvýznamnejších pamiatok, predovšetkým kaštieľ a dva kostoly. Nachádzajú sa v historickom parku, kde sa okrem toho dá nájsť aj niekoľko múrov zaniknutého trebišovského hradu a výstavné mauzóleum rodiny Andrássyovcov.

Trebišov sa v stredoveku vyvíjal ako zemepanské mestečko s trhovým právom. Bol centrom panstva, na tunajšom hrade sídlili jeho majitelia Andronicus z Trebišova, Perényiovci či Drugethovci. Hrad, ktorý mal na Zemplíne značný vojenský význam a odolal viacerým vpádom, zničili pri ústupe vojská šľachtického povstalca Imricha Thökölyho v roku 1686. Ďalší majitelia panstva Csákyovci si koncom 18. storočia zo zvyškov hradu postavili kaštieľ, v ktorom neskôr bývali. Upravovali ho aj ďalší magnáti Andrássyovci.

V roku 1831 sa stal Trebišov centrom východoslovenského ľudového povstania. Rozhnevaní roľníci, ovplyvnení aj povesťami o otravách studní počas cholerovej epidémie, zajali viacerých popredných Trebišovčanov. Onedlho prišli potlačiť vzburu vojská a s jej vodcami urobila zemepanská justícia rýchly proces – v meste a v okolí popravili viac ako 20 ľudí.

Z hradu Parič v parku zostal len jeden väčší múr. Kaštieľ, naopak, patrí medzi veľkolepé barokovo-klasicistické sídla. Jeho areál netvorí len samotná stavba, ale aj francúzska záhrada s kríkmi zostrihanými do pravidelných tvarov a niekoľko hospodárskych budov z 19. storočia. Andrássyovci po sebe ešte koncom 19. storočia zanechali aj mauzóleum. Dva trebišovské kostoly stoja na okraji parku v tesnej blízkosti. 

Starším z dvojice je katolícky kostol, pochádza ešte zo stredoveku, aj keď bol viackrát upravený. Jeho súčasťou je bývalý kláštor rádu pavlínov zo začiatku 16. storočia. Kostol gréckokatolíckej cirkvi postavili v prvej polovici 19. storočia. K cirkevným stavbám sa dajú ešte pripočítať základy románskeho kostolíka v niekdajšom areáli stanice mladých prírodovedcov a moderný pravoslávny chrám.

Po židovskej menšine z 19. a 20. storočia sa v Trebišove nezachovalo nič. Na rozdiel od iných miest na Slovensku som v Trebišove nenašiel ani židovský cintorín a synagógu zbúrali v 70. rokoch podobne ako väčšinu ostatných prízemných domov, ktoré tvorili niekdajšie centrum Trebišova. Výnimku ešte tvorí prestavbami poznamenaný bývalý hotel Grand neďaleko nadjazdu, ktorý dnes patrí gréckokatolíckemu rád baziliánov, a niekoľko ďalších domov. Cukrovar na okraji mesta zo začiatku 20. storočia kedysi patril k najvýznamnejším potravinárskym podnikom v krajine, no už v roku 2011 z neho zostali len obvodové múry.

Za socializmu v centre mesta pribudli najmä paneláky, dom služieb či hotely Vagonár (medzičasom tiež zbúraný) alebo Tokaj. Za komunizmu vznikla i nemocnica, na ktorej bol v čase mojej návštevy nápis Zdravie ľudu – vec celej spoločnosti. Trebišov sa stal v roku 1960 sídlom zväčšeného okresu na úkor Sečoviec a Kráľovského Chlmca.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Trebišove

Zaujímavé články o Trebišove


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2007. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, webovej stránky mesta a facebookového profilu Trebišov v dobách minulých.