Župný dom
  • Od 18. storočia boli sídlom župy, župný dom sa dodnes zachoval,
  • kaštieľ vlastnil rod Migazziovcov, do tejto rodiny sa priženil aj zakladateľ neďalekého arboréta Štefan Ambrózy Migazzi,
  • zachoval sa aj dom, v ktorom strávil posledné roky života básnik Janko Kráľ ako chudobný pomocník v advokátskych kanceláriách.

Vily z čias Uhorska, starý župný dom, banka, hostinec, súd či nemocnica, ale aj socialistické budovy v centre mesta. Asi takto vyzerá centrum Zlatých Moraviec. Mesto v histórii nemalo štatút kráľovského mesta a ovládali ho miestni zemepáni. Od roku 1735 až do počiatkov prvej Československej republiky sa však stalo sídlom Tekovskej župy, územia, ktoré zahŕňalo napríklad aj Levice či iné mestá.

Za svoje najzaujímavejšie pamiatky vďačia Moravce práve svojmu postaveniu ako sídla župy. Župný dom, ktorý umiestnili do šľachtického sídla rodiny Paluškovcov, je možné vidieť na Hlinkovom námestí, hoci ho trochu zatieňuje podobná, ale novšia budova banky. Neďaleko oproti sa nachádza poschodová stavba zájazdného hostinca.

V centre mesta je tiež pôvodne kaštieľ, ktorému dala meno šľachtická rodina Migazziovcov. Štefan Ambrózy-Migazzi založil v druhej polovici 19. storočia v neďalekých Tesárskych Mlyňanoch známe arborétum. Gróf Viliam Migazzi, jeden z tekovských županov, si zas nechal v meste postaviť hrobku, ktorú obklopuje park so vzácnymi stromami.

Spomedzi novších budov pamätajúcich ešte koniec starého Uhorska možno spomenúť budovu banky hneď vedľa Župného domu – sídlila v nej Zlatomoravecká agrárna banka. Podobne ako v iných mestách sa v Moravciach usídlila židovská komunita. Ortodoxnú synagógu z prvej republiky by ste ešte zrejme spoznali, neologickú modlitebňu už nie. Rekonštrukcie sa dočkal židovský cintorín.

Za komunizmu mesto nebolo veľkým regionálnym centrom, začlenili ho do okresu Nitra. Nevyhlo sa však komunistickým prestavbám, ktorých dôsledkom bolo zbúranie časti historického centra. Mesto sa rozrastalo aj po stavbe viacerých fabrík. Najznámejšou z nich bol bezpochyby Calex, výrobca chladničiek. Aj preto mohol raper Vec o svojom rodnom meste referovať ako o „Calex City“.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Zlatých Moravciach


Zaujímavé články o Zlatých Moravciach


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2024. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, dokumentu k pamiatkovej zóne, Slovak Jewish Heritage, IAJGS a stránky gymnázia.