Budova, pred ktorou sa odohrávali demonštrácie počas krompašskej vzbury
  • Na Spiši patria k menej historickým mestám, ale majú dva historické kostoly a kaštieľ,
  • krompašské železiarne sa vypracovali na najväčší podnik v Uhorsku,
  • pred budovou ich riaditeľstva sa za prvej Československej republiky odohrávala krompašská vzbura,
  • v časti Stará Maša je prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku.

Počtom pamiatok sú Krompachy menej historickým mestom na Spiši. V centre mesta uvidíte dva kostoly a kaštieľ, obklopujú ich zväčša paneláky. Niekoľko starších domov možno nájsť aj mimo úplného stredu mesta a v časti Stará Maša stojí historická elektráreň a zlievareň. Zachovalo sa tiež viacero budov v okolí komplexu bývalých krompašských železiarní, ktoré po vzbure z roku 1921 demontovali.

Podobne ako mnoho iných miest na Spiši, aj Krompachy majú svoju banícku históriu. V okolí mesta sa ťažila meď a železo. Postupne v meste vzniklo na ich spracovanie niekoľko pecí a hámrov. V 19. storočí v Krompachoch dominoval veľký železiarsky podnik, ktorý sa postupne stal najväčším v Uhorsku. Z rúk miestnych podnikateľov časom prešiel pod správu veľkého uhorského koncernu Rimamuránsko-šalgotarjánska spoločnosť.

Za prvej republiky krompašské železiarne po sporoch medzi maďarskými majiteľmi, miestnymi odborármi a československými úradmi postupne prestali vyrábať. Vzburu robotníkov v roku 1921 následne potlačili silou, pričom sa vyskytli aj obete na životoch. Krátko na to továreň demontovali.

V histórii malo v meste vplyv viacero šľachtických rodov. Gundelfingerovci si koncom 18. storočia postavili v Krompachoch prízemný kaštieľ, ktorý v čase mojej návštevy slúžil ako hotel. Pri jeho vstupe stojí malá kaplnka z roku 1776. Z rovnakého storočia pochádzajú aj oba krompašské kostoly – katolícky a evanjelický. Nachádzajú sa dosť blízko seba. Pri katolíckom kostole je historická fara, tú postavili koncom 18. storočia po ničivom požiari v meste.

Priamo na centrálnom Námestí Slobody je okrem kaštieľa a kostolov historických budov minimum. Pri prechádzke z námestia na železničnú stanicu ich návštevník zbadá viac. Na Hlavnej ulici je to vilka, v ktorej v čase mojej návštevy sídlilo klenotníctvo a trojica poschodových domov tesne pred križovatkou. Ďalšie, väčšinou už prízemné domy, sa zachovali na ulici SNP. Pri stanici neďaleko rómskej časti mesta stojí kolónia domčekov s červenou fasádou a bývalá administratívna budova železiarní na Družstevnej.

Ako takmer každé mesto na Slovensku, aj Krompachy mali svoju židovskú komunitu. Jej cintorín obrastali kroviny. Náhrobky sú hneď vedľa cesty z centra mesta smerom na lyžiarske stredisko Plejsy.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Krompachoch

  • Nenašiel som žiadne múzeum ani galériu s otváracími hodinami

Zaujímavé články o Krompachoch


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2013 a 2007. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, farských úradov a IAJGS.