• Pred výstavbou fabriky SES patrili Tlmače k menším obciam, kostol postavili za prvej republiky,
  • počas druhej svetovej vojny boli pohraničnou obcou.

Tlmače určite patria medzi tie slovenské mestá, ktoré majú najmenej mestský charakter. Mestom sa stali najmä vďaka výstavbe sídliska pre zamestnancov SES. Skladajú sa v podstate z dvoch častí. V prvej, bližšie ku železničnej a autobusovej stanici, sú takmer výlučne rodinné domy. Na druhom brehu Hrona zas leží už spomínané sídlisko, ktoré z prvej časti nie je ani vidieť.

Prvá písomná zmienka o Tlmačoch je síce ešte z roku 1075, keď sa spomína ako rybárska osada, obec však nikdy v histórii nepatrila k významnejším sídlam. Hranicu 500 obyvateľov prekročila až v roku 1940 a nad 2000 obyvateľov sa Tlmače dostali v 60. rokoch. V staršej časti je najväčšou pamiatkou kostol, postavený za prvej republiky, údajne za 100-tisíc československých korún. Okolo sa tiahnu rodinné domy. Niektoré sú z prvej republiky, niektoré ešte staršie.

Napriek tomu, že Tlmače patria do okresu Levice, obyvatelia maďarskej národnosti tu vo väčšom počte nežili a ani nežijú. Za vojnového Slovenského štátu po Viedenskej arbitráži a strate južných území z novembra 1938 sa Tlmače stali pohraničnou obcou. Nárast počtu obyvateľov prišiel až za komunizmu po výstavbe SES a za mesto Tlmače vyhlásili v roku 1986.

Fotky sú z roku 2007.