Kostol postavili počas prvej Československej republiky za vtedajších 100-tisíc korún.
  • Pred výstavbou fabriky SES patrili Tlmače k menším obciam, kostol postavili za prvej republiky,
  • počas druhej svetovej vojny boli pohraničnou obcou.

Tlmače určite patria medzi tie slovenské mestá, ktoré majú najmenej mestský charakter. Teda, ak hovoríme o pôvodnej dedine. Mestom sa totiž stali najmä vďaka výstavbe sídliska pre zamestnancov SES, ktoré sa v 50. rokoch volali Levická kotláreň. Rodinné domy sa nachádzajú bližšie ku železničnej a autobusovej stanici a spomínané sídlisko Lipník zas leží zväčša na druhom brehu Hrona.

Prvá písomná zmienka o Tlmačoch je síce ešte z roku 1075, keď sa spomína ako rybárska osada, obec však nikdy v histórii nepatrila k významnejším sídlam. Hranicu 500 obyvateľov prekročila až v roku 1940 a nad 2000 obyvateľov sa Tlmače dostali v 60. rokoch.

V staršej časti je najväčšou pamiatkou kostol. Postavený bol za prvej republiky s nákladmi 100-tisíc československých korún, píše Július Žúbor na webe mesta. Okolo sa tiahnu rodinné domy. Niektoré sú z prvej republiky, niektoré ešte staršie.

Napriek tomu, že Tlmače patria do okresu Levice, obyvatelia maďarskej národnosti tu vo väčšom počte nežili a ani nežijú. Za vojnového Slovenského štátu po Viedenskej arbitráži a strate južných území z novembra 1938 sa Tlmače stali pohraničnou obcou. Nárast počtu obyvateľov prišiel až za komunizmu po výstavbe kotlárne a za mesto Tlmače vyhlásili v roku 1986.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Tlmačoch

  • Nenašiel som žiadne múzeum ani galériu, ku ktorej by som mohol dať odkaz na otváracie hodiny.

Zaujímavé články o Tlmačoch


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2024. Popisy k fotkám sú podľa webovej stránky mesta, facebookového profilu Tlmače – história v obrazoch a historických pohľadníc.