Mierové námestie.
  • Spolu s Čiernou nad Tisou je jedným z dvoch slovenských miest, ktoré vznikli až po roku 1945,
  • časť mesta vznikla v 50. rokoch podľa plánov českého architekta Jiřího Krohu.

Nová Dubnica je jedným z dvoch slovenských miest, ktoré začali stavať až po druhej svetovej vojne. Istý čas niesla dokonca názov Socialistické mesto. Hlavné námestie sa stavalo v 50. rokoch podľa plánov českého architekta Jiřího Krohu, ktorý postavil množstvo budov aj za prvej republiky. Jeho ľavicové zmýšľanie a pobyt v Sovietskom zväze ho však priviedli do služieb nového režimu.

Budovy na námestí sú ozdobené maľbami či reliéfmi robotníkov a roľníkov. Ich celkový vzhľad s klenutými podlubiami však ešte nie je taký jednotvárny ako paneláky zo 60., 70. alebo 80. rokov, takže námestie v Novej Dubnici pôsobí pomerne usporiadane a uhladene.

Dôvodom výstavby Novej Dubnice bolo rozširovanie strojární a zbrojovky v susednej Dubnici nad Váhom. Prvá budova vyrástla v roku 1953, o štyri roky neskôr sa Nová Dubnica stala samostatným mestom. Veľkosťou postupne presiahla aj Ilavu, pod ktorej okres v súčasnosti patrí. Vzhľadom na jej krátku históriu sa priamo v meste nedá nájsť ani historický kostol, katolícka cirkev si ho postavila až po roku 2000. Jediné staršie stavby sa vyskytujú v obci Kolačín, ktorú k Novej Dubnici pričlenili v 70. rokoch.

Fotky sú z roku 2022.