Úrad primátora v bývalej kúrii. Komárňanská ulica.
  • V meste je cintorín srbských a čiernohorských zajatcov z prvej svetovej vojny,
  • v centre sa zachovala radnica a dva kostoly, historické budovy sú väčšinou prízemné.

Toto mestečko na Žitnom ostrove je v súčasnosti známe skôr vďaka termálnemu kúpalisku ako akýmkoľvek pamiatkam. Hoci začiatky Veľkého Medera siahajú až k príchodu Maďarov na naše územie, historických budov sa príliš veľa nezachovalo a ak sú, tak ide obvykle o prízemné domy. Medzi zaujímavosti a na Slovensku vzácnosti patrí cintorín srbských vojakov z prvej svetovej vojny na kraji mesta.

Veľký Meder bol v histórii podobne ako Dunajská Streda zemepanským mestečkom. V porovnaní so súčasným okresným mestom bol menší, v roku 1930 mal necelých 4500 obyvateľov. Hlavná ulica (Bratislavská a Komárňanská) je zmiešaninou panelákov a obchodov. Za povšimnutie však stojí prízemná radnica zo začiatku 20. storočia, historická budova pošty alebo bývalý katolícky junácky spolok, v ktorého budove dnes sídli knižnica. Námestie Bélu Bartóka má trojuholníkový pôdorys. Čiastočne ho tvoria rodinné domy, čiastočne obchodný dom.

Historické kostoly sú v mestečku dva. Starší patrí kalvínom a postavili si ho na konci 18. storočia ako tolerančný po vydaní patentu cisára Jozefa II., ktorý povolil protestantom opäť si stavať kostoly. Katolícky kostol pochádza z roku 1900 a stojí na mieste staršieho kostola, ktorý bol údajne už neudržateľne schátraný.

Netypickou pamiatkou Veľkého Medera je cintorín vyše 5000 srbských a čiernohorských zajatcov z prvej svetovej vojny. Podobne ako v ďalších mestách na Žitnom ostrove, v Dunajskej Strede či Šamoríne, bol aj v Mederi za prvej svetovej vojny neďaleko stanice zajatecký tábor. Mnohí väzni prišli v zlých podmienkach o život a ležia pochovaní na jednoduchom cintoríne s kaplnkou na kraji mesta. Niekoľko sto metrov od neho sa nachádza aj židovský cintorín obohnaný betónovým plotom.

V roku 1948 sa názov Veľkého Medera zmenil na Čalovo, v ďalších desaťročiach za socializmu pribudli paneláky, zbúrala sa synagóga a viaceré rodinné domy. Po revolúcii sa Meder ako jedno z mála miest vrátil k pôvodnému názvu. Väčšina návštevníkov dnes mieri do termálneho komplexu, ktorý ročne navštívia státisíce ľudí a teší sa záujmu aj v susednom Česku. Veľký Meder patrí k mestám s najväčším podielom obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku, v roku 2011 tvorili viac než tri štvrtiny.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť vo Veľkom Mederi


Zaujímavé články o Veľkom Mederi


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2013, staršie z 2007. Popisy sú podľa mestského zoznamu pamätihodností, Pamiatkového úradu SR a historických pohľadníc.